Vyvolávať u ľudí strach je prostriedok manipulácie.
TOP