Predlžovanie a napájanie vlasov

Kód kurzu: bea-kad-predl  /  

Praktický seminár na zvládanie úkonov v oblasti aplikácie predlžovania vlasov

350,00 €

Predlžovanie vlasov je napájanie cudzích vlasov, či už prírodných alebo umelých ku korienkom našich vlasov. Poznáme niekoľko metód napájania a teda predlžovania vlasov. Rozdiel medzi nimi môže byť v technológii, životnosti alebo druhu spoja. V prípade, že sa rozhodnete zdokonaliť svoju korunu krásy, mali by ste prehodnotiť jednotlivé špecifiká každej z metód napájania vlasov. Je veľmi dôležité vybrať si správny spôsob napájania vlasov, ktoré vaše vlasy nepoškodí a nezaťaží a zároveň aj vhodnú kvalitu vlasov, ktorá podčiarkne celkový efekt predĺženia vlasov. Nemali by ste však podceniť ani následnú starostlivosť o predĺžené vlasy.

Počas školenia sa naučíte predlžovať vlasy Eurolokovou metódou.

Euroloková metóda na predlžovanie vlasov – lievikovito rozšírený eurolok z ľahkého kovu 6 mm dlhý je spoj, pomocou ktorého nadpojíme vlasové pramene k našim vlasom. Na predlžovanie vlasov touto metódou sú potrebné špeciálne kliešte na to určené, lebo zatvorenie euroloku pozostáva z dvoch rôznych stlačení. Najprv stlačíme eurolok v strede a na záver po celej dĺžke. Predlžovanie vlasov týmto spôsobom je čistá metóda za studena, bez pôsobenia akéhokoľvek tepla. Pramene vlasov sa prichytávajú len za pomoci tlaku.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci  s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

Kurz prebieha skupinovou alebo aj individuálnou formou.

Čo sa na školení naučíte?

- rozoznávať a správne určiť typ vlasov vhodný na predlžovanie; 

- vedieť správne zladiť farbu predlžovaných  a prírodných vlasov;

- správne vykladať vlasy na predlžovanie;

- ako informovať klienta o následnej starostlivosti a o údržbe (prepájanie, kontrola stavu spojov);

- odstraňovať predĺžené vlasy správne a bezpečne;

- ako stabilizovať na trhu podnikanie s predlžovaním vlasov;

- bezpečnosti a ochrane zdravia predlžovaných vlasov

Cena:
350 €
V cene školenia máte sadu, ktorá obsahuje všetko čo budete potrebovať, aby ste mohli začať:

  • Napájacie kliešte (set obsahuje kliešte na napájanie, odpájacie kliešte, háčik).
  • 100  kusov spojov vo farbe vlasov.
  • Materiály a podklady k školeniu (technické listy, postupy, najčastejšie otázky).

Dôležité upozornenie!

Samotný kurz Predlžovania a napájania vlasov bez predchádzajúcej odbornej kvalifikácie Kaderník/ Kaderníčka Vás neoprávňuje pracovať ako kaderník /kaderníčka, ani ponúkať službu predlžovania a napájania vlasov. Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná úplná odborná spôsobilosť v odbore absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR Kaderník/ Kaderníčka, ako aj vykonaním skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti - tzv. živnostenská skúška. To všetko je možné absolvovať v našom vzdelávacom centre Global Education Centre!

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1 deň
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
350 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 26.02.2024
Kľúčom k úspechu je mať vždy niečo, na čo sa môžeme tešiť.
TOP