Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP