Pracovník v obchode - Organizačné členenie skladu a obchodnej prevádzky

Kód kurzu: man-obch-sklad  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

750,00 €

Láka Vás práca v oblasti riadenia skladu a obchodnej prevádzky, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Chcete získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti skladov a obchodných prevádzok? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny - ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných ako aj zamestnaných cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám  kurz Organizačného členenia a riadenia skladu a obchodnej prevádzky na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. 

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná organizačné členenie, riadenie skladov a obchodných prevádzok, činnosť maloobchodu a veľkoobchodu, úlohy a funkcie predajni, funkcie obalov, zásady balenia, obalovú techniku, základné zariadenia skladov a predajní. Ovláda príjem, evidenciu, uskladnenie, inventarizáciu, kompletizáciu, vyskladnenie výrobkov, materiálov, obalov a tovarov v sklade. Ovláda základné formy predaja, propagácie tovarov a služieb, vonkajšie a priestorové členenie predajne, distribučné systémy, platobný styk a obchodné záväzkové vzťahy.

Čo sa u nás naučíte?

1. Zásady rozdelenia centrálneho skladu (organizačné členenie centrálneho skladu, skladové hospodárstvo organizačné členenie skladov atď.).

2. Podmienky skladovania materiálu a tovaru (aké sú základné podmienky skladovania výrobkov v jednotlivých typoch skladu, ako zariadiť protipožiarnu ochranu v skladoch, ako umiestňovať a ukladať výrobky, čo robiť ak sa tovar poškodí počas skladovania, ako skladovať nebezpečne druhy materiálov atď.).

3. Poznáte spôsoby manipulácie s tovarom a princípy skladovania materiálu (ako správne dispozičné riešiť skladový objekt, ako tvoriť manipulačne jednotky, aké sú druhy váh a ich ako ich správne umiestniť, aké sú druhy regálov a ako ich správne používať, spôsoby skladovania vo voľných stohoch atď.).

4. Dozviete sa spôsoby príjmu, uskladnenia, kompletizácie a vyskladňovania materiálu, výrobkov a tovaru v sklade (ako prijímať materiál a tovar, ako preberať tovar, ako manipulovať s obalmi, kontrolovať neporušiteľnosť obalov, evidovať, likvidovať a separovať obaly, ako preberať a kompletizovať zásielky atď.).

5.  Rozvoz materiálu a tovaru (ako správne zhromažďovať materiál v expedičných boxoch alebo vo vyhradených priestoroch, spôsoby optimalizácie rozvozových trás, ako expedovať materiál mimo rozvozový plán atď.).

6. Poznáte spôsoby zariadenia skladu (aké sú druhy a použitie regálov, paliet, váh, a ostatného zariadenia – viazacie strojčeky, manipulačné pulty, vysúvacie môstiky, hydraulické plošiny, dopravné trate, rampy, ukladacie debny; aké sú druhy kontajnerov a ich uplatnenie; aké sú druhy dopravných prostriedkov, dopravných vozíkov (vysokozdvižný, nízkozdvižný, motorový, ručný);  žeriavy, zakladače, bezkoľajové prostriedky v skladovaní; mechanizačné prostriedky pre nakládku a vykládku substrátov atď.).

7. Aké je organizačné členenie centrálneho skladu (čo je skladový areál, aké sú druhy skladov, skladové plochy a ich členenie, ako sa organizačne členia sklady, manipulačne jednotky, spôsoby príjmu atď.).

8. Poznáte obaly, zásady balenia a obalovú techniku, identifikáciu a funkciu obalov (vlastnosti manipulovaných obalových materiálov, zásady skúšania a hodnotenia akosti obalových materiálov a prostriedkov, ak sú vplyvy pôsobiace na materiály a výrobky, ako hodnotiť kvalitu úžitkových vlastností tovaru, druhy obalov pre spotrebiteľské/prepravné balenie, označovanie obalov podľa právnej úpravy EU, SR a krajín sveta atď.).

9. Zásadám bezpečnosti a ochrany pri prací, zabezpečovacie bezpečnostné a protipožiarne ochranné prvky v skladovom hospodárstve v zmysle platnej legislatívy.

10. Princípy zriadenia obchodnej prevádzky. 

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

 

 Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu:

250 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

 

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup...

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
250VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
Cena
850 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 26.02.2024
Vďaka zmenám sa vyvíjame a poznávame nové súvislosti. Ak sa vyhýbame zmenám, vyhýbame sa životu.
TOP