Kurz tvorba elearningových programov v modernom vzdelávaní

Kód kurzu: it-elearning  /  

Kurz tvorba elearningových programov v modernom vzdelávaní

750,00 €

Navrhovanie elektronických kurzov a tvorba elearningových vzdelávacích obsahov

Obsah kurzu:

Kurz je určený  pre všetkých vzdelávajúcich – pedagógov, učiteľov, lektorov, firemných školiteľov, koučov, prezentátorov a ďalších - ktorí hodlajú vytvárať pre svojich študentov či účastníkov vzdelávania a prednášok profesionálne elektronické obsahy a obohatiť tak svoj profesijný život o interaktívne multimediálne obsahy. Kurz má jednoznačnú ambíciu – nezaťažovať prílišným množstvom teórie, ale celistvým spôsobom a na praktických projektoch poskytnúť všetko potrebné k tomu, aby ste sa pustili do problematiky navrhovania a vytvárania samostatných elektronických vzdelávacích materiálov. Môžete nimi jednak obohatiť svoje doterajšie klasické prednášky o dištančné vzdelávacie obsahy, alebo sa naplno vydať modernou cestou nazývanou E-LEARNING.

Úvod:

 • Oboznámenie sa s priebehom a organizáciou výučby
 • Zaškolenie do technológií a systému vzdelávania
 • Úvod do elektronického vzdelávania PowerPoint
 • PowerPoint a jeho použitie pre potreby moderného vzdelávania
 • Elearning v PowerPointe: iný prístup, iná koncepcia

Prípravné moduly

 • Základy počítačovej grafiky a multimédií
 • Základy grafického dizajnu a navrhovania
 • PowerPoint – podrobný tréning príce v aplikácii Elearning v modernom vzdelávaní

Teória elektronického vzdelávania

 • Čo je to elearning
 • História, účasnosť a perspektíva - mLearning
 • Elearning na Slovensku
 • Metódy a formy elearningového vzdelávania
 • Druhy elearningových obsahov
 • Výhody e-learningu
 • Princípy a podstata učenia sa z multimédií
 • pracovný postup a vývojový grafov
 • Niekoľko poznámok k vzdelávacím systémom LMS a štandardom SCORM

Navrhovanie elektronických vzdelávacích aktivít – elearning design

 • Čo je to elearning design
 • Definovanie vzdelávacích potrieb a cieľov
 • Zostavenie základnej osnovy vzdelávacieho projektu
 • Typy vzdelávacích aktivít – DO, ABSORB, CONNECT
 • Typy aktivít z hľadiska metód vzdelávania – výklad, interpretácia, simulácia, príbeh, tréning, výlet, scenár, test, hra...
 • ADDIE model
 • Návrh podrobného storyboardu – scenáristika kurzu
 • Niektoré úskalia spojitej nádoby: technológie-obsah

Vývoj e-learningových obsahov

 • Čo je to elearning content development
 • Základy používania multimédií
 • Prehľad aplikácií pre prípravu externých médií
 • Tvorba grafického užívateľského rozhrania a navigácie
 • Pridávanie a úprava multimédií - fotografie, kreslená grafika, texty
 • Pridávanie a úprava multimédií - animácie a video (pohyblivá grafika)
 • Pridávanie a úprava multimédií - zvuky, efekty a hovorený výklad (audiokanál) Interaktivita a interaktívne objekty v službách multimediálneho e-projektu

Publikovanie a distribúcia elearningových projektov

 • O formátoch publikovania
 • Publikovanie pomocou externých aplikácií a pluginov
 • Publikovane pre rôzne cieľové médiá
 • Publikovanie pre systémy správy a riadenia výučby LMS
 • Multimediálny projekt v modernom vzdelávaní Elearning PRO (príprava elearningových projektov pre vlastné použitie)
 • Možnosti tvorby elearningových projektov pre tretie subjekty
 • Profesionálne nástroje a prostredia pre vývoj interaktívnych obsahov Možnosti ďalšieho vzdelávania sa v profesionálnom navrhovaní e-aktivít Podrobné tréningy v aplikáciach sady Adobe eLearning Suite 6

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
196VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
750 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 26.02.2024
Kľúčom k úspechu je mať vždy niečo, na čo sa môžeme tešiť.
TOP