Vyjadrovať vďačnosť je sila, ktorá prináša ešte viac, než sme doposiaľ získali.
TOP