Hygienické minimum - na prácu s potravinami

Kód kurzu: sem-hyg-pot  /  

Hygienické minimum - školenie a skúška

50,00 €

Školenie a skúška na výkon odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činnosti pre prácu v potravinárstve.

Pre koho je školenie určené?

Pre každého kto má záujem pracovať v potravinárstve a potrebuje spĺňať požiadavky RÚVZ.

Zamestnanci - potravinári , ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností - pracujú pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. (Pre zamestnancov, ktorí nemajú príslušné vzdelanie v zmysle prílohy č. 6 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z.)

Ako často Hygienické minimum realizujeme?

  • 1x mesačne

Je možné Hygienické minimum realizovať aj pre uzavretú skupinu?

Hygienické minimum je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny , kde sa obsah, termín a miesto dohodne podľa požiadaviek klienta.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
8VH
Forma ukončenia
Doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Cena
50€+50€kolok
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
11.07.2022
Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP