Základný kurz technika PO

Kód kurzu: bozp-07  /  

Akreditácia:MV SR, prezídium Hasičského a záchranného zboru
Číslo oprávnenia: 4/2013

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom  projektu RE-PAS !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Pre koho je kurz určený?

Kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určený pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

Po úspešnom ukončení kurzu získate Potvrdenie o aboslvovaní odbornej prípravy. Toto potvrdenie je súčasťou prihášky na Overovanie odbornej spôsobilosti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky získate Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Čo budete vedieť po absolvovaní kurzu?

 • budete ovládať predpisy o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti
 • ovládať organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi
 • ovládať základy procesov horenia a hasenia
 • ovládať základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
 • ovládať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi
 • ovládať funkcie a parametre požiarno - technických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • určovať prostriedky na zdolávanie požiarov

Ako prebieha kurz u nás?

Kurz prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine.

Zľavy: 

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti.....................................399€

10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz..............................................378€

10% ak absolvujete druhý kurz..................................................................................378€

Pri zakúpení balíka kurzov :

 • Technik BOZP.............................................................................................. 400€
 • Technik PO    ................................................................................................400€
 • Technik BOZP a Technik PO .......................................................................... 700€
 • Technik BOZP a Lektor................................................................................... 585€
 • Technik PO a Lektor....................................................................................... 585€
 • Technik BOZP, Technik PO, Lektor.................................................................. 900€

Rozsah kurzu:

120 hodín

Kto sú naši lektori?

Odborníci  akreditovaní  MV SR - prezídiom Hasičského a záchranného zboru s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou, ktorí ochotne poradia a pomôžu s riešením praktických situácií.

Cena kurzu:

 V cene kurzu je komplet materiál na USB,školenie v oblasti vytvorenia si požiarno poplachových smerníc a projektu v hodnote 50€

 • Kurz prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine.
 • V cene je zahrnutá celková organizácia kurzu + USB so študijným materiálom
 • Výrazné zľavy z ceny balíka kurzov v prípade ak absolvujete kurz Technik BOZP + kurz Lektor + technik Po
 • Cena kurzu 350€ je len s balíkom kurzov Technik BOZP a Lektor
 • Samostatná cena kurzu je 400€
 • Balíková cena sa už nedá kombinovať s inými zľavami


Dôležité upozornenie!! V prípade neúspešného absolvovania 1. záverečnej skúšky kurzu Technik požiarnej ochrany  je 2. náhradná skúška v stanovenom termíne komisiou bez poplatku. 3. náhradný termín skúšky je spoplatnený poplatkom vo výške 100 €. V prípade neúspešnosti je potrebné opakovať kurz Technik požiarnej ochrany vrátane úhrady plnej výšky kurzovného podľa cenníka Global Education Centre s. r. o. Termín každej skúšky je stanovený komisiou.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
120VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 4/2013
Cena
400 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice
Termín začatia
25.10.2021
Radujte sa z úspechu druhých, pretože vám ukazujú cestu k vášmu úspechu.
TOP