Základný kurz technika PO

Kód kurzu: bozp-07  /  

Akreditácia:MV SR, prezídium Hasičského a záchranného zboru
Číslo oprávnenia: 4/2021

480,00 €

Možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

 

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0903 350 186

Pre koho je kurz určený?

Kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určený pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

Po úspešnom ukončení kurzu získate Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy. Toto potvrdenie je súčasťou prihlášky na Overovanie odbornej spôsobilosti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky získate Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Čo budete vedieť po absolvovaní kurzu?

 • budete ovládať predpisy o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti
 • ovládať organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi
 • ovládať základy procesov horenia a hasenia
 • ovládať základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
 • ovládať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi
 • ovládať funkcie a parametre požiarno - technických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • určovať prostriedky na zdolávanie požiarov

Ako prebieha kurz u nás?

Kurz prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine.

Cena kurzu :

 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava...............................480 €
 • Cena kurzu projekt ,, Nestrať prácu,, .............................900 €

Extra zľavy pre samoplatcov:

 • 5% ženy na MD, nezamestnaní v evidencii ÚPSVaR, ZŤP, študenti, ISIC
 • 5% Zľavy pre Odídencov - Ukrajina
 • 10% zľava na akreditovaný kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali kurz
 • 10% zľava za každý nadstavbový kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali minimálne 2 nadstavbové kurzy 
 • 10% zľava z celkovej ceny zakúpených kurzov ( minimálne 2 kurzy )
 • Pri cene akciových balíkov nie je možné zľavy kombinovať

Rozsah kurzu:

120 hodín

Kto sú naši lektori?

Odborníci  akreditovaní  MV SR - prezídiom Hasičského a záchranného zboru s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou, ktorí ochotne poradia a pomôžu s riešením praktických situácií.

Cena kurzu:

cena kurzu je 480€

 V cene kurzu je komplet materiál na USB,školenie v oblasti vytvorenia si požiarno poplachových smerníc a projektu v hodnote 50€

 • Kurz prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine.
 • V cene je zahrnutá celková organizácia kurzu + USB so študijným materiálom
 • Výrazné zľavy z ceny balíka kurzov v prípade ak absolvujete kurz Technik BOZP + kurz Lektor + technik Po
 • cena kurzu je 480€
 • Balíková cena sa už nedá kombinovať s inými zľavami


Dôležité upozornenie!! V prípade neúspešného absolvovania 1. záverečnej skúšky kurzu Technik požiarnej ochrany  je 2. náhradná skúška v stanovenom termíne komisiou bez poplatku. 3. náhradný termín skúšky je spoplatnený poplatkom vo výške 100 €. V prípade neúspešnosti je potrebné opakovať kurz Technik požiarnej ochrany vrátane úhrady plnej výšky kurzovného podľa cenníka Global Education Centre s. r. o. Termín každej skúšky je stanovený komisiou.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
120VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 3/2021
Cena
Od – 500 – do 900 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
Termín je informatívny 12.04.2023
Skutočným testom našej odvahy a vytrvalosti je ostať nadšený v ťažkých časoch.
TOP