Wellness pracovník - masérske služby

Kód kurzu: bea-mas-well  /  

Akreditácia MŠ VVaŠ SR 3304/2019/12/1

1150,00 €

 

Global Education Centre je členom Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov

Pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie - UoZ - nezamestnaných v evidencii ÚPSVaR, je možné absolvovať kurz bezplatne, formou rekvalifikácie cez projekt REPAS.

Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny - ÚPSVaR ponúka možnosť vzdelávania sa a preplatenia rekvalifikácie aj pre zamestnaných - projekt Nestrať prácu vzdelávaj sa - podmienkou je evidovať sa ako ZoZ - Záujemca o Zamestnanie.

Kurz môžete absolvovať aj vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou - ( bez navýšenia) počas trvania kurzu .

Láka Vás práca v oblasti wellness a masérstva , ale nemáte adekvátne vzdelanie?

Vždy ste chceli mať svoj vlastný masérsky salón alebo sa zamestnať v oblasti wellness a masérstva?

Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov !!!

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa:

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti wellness a masérstva.

Majú profesionálne vedomosti z oblasti: Základnej klasickej masáže, športovej masáže, saunovania a saunových rituálov, muzikoterapie, aromaterapie, prvej pomoci, anatómie a fyziológie tela, hygienického minima, hygieny a taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?

 • základnú klasickú a športovú masáž
 • pracovať s masérskymi prístrojmi a pomôckami 
 • vykonávať saunovanie a saunove rituály
 • vykonávať muzikoterapiu aromaterapiu 
 • robiť kompletnú masáž celého tela
 • organizovať a realizovať aktivity telesnej a psychickej kondície
 • odporúčať vhodný typ a rozsah masáže, ktorá zlepší psychický a fyzický status klienta
 • ovládať etický kódex a vhodnú komunikáciu s klientom • ovládať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
 • ovládať chod wellness zariadenia
 • ovládať zásady a spôsoby správneho saunovania, kontraindikácie a indikácie saunovania a vstupu do wellness zariadenia
 • možnosť absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) - úplná kvalifikácia - skúška je spoplatňovaná a nieje zahrnutá v cene kurzu.
 • možnosť prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

 • Pohodlné biele oblečenie na prezlečenie a prax. 
 • Prezuvky
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť maséra

pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my, zabezpečíme Vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti masérstva, saunovania, zdravotníctva, hygieny, kozmetických a masérskych prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

3 x týždenne, podľa dohody v skupine. •

 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii v oblasti anatómie a fyziológie ľudského tela, masírovania a saunovania, hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď. 
 • Praktická časť prebieha v moderne zariadenom masérskom salóne, kde účastníci kurzu nadobúdajú zručnosti v jednotlivých masérskych úkonoch a následne si praktickým nácvikom na figurantoch tieto zručnosti zdokonaľujú.
 • Praktická časť saunovania a saunových rituálov prebieha v saune 

Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti wellness a masírovania. Zabezpečujeme Vám servis ohľadne figurantov na praktickú časť po celú dobu kurzu

V prípade záujmu možnosť absolvovať bezplatnú ukážku v kurze

Cena kurzu :

 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava................................980 €
 • Základná cena kurzu .........................................................1150€

Extra zľavy pre samoplatcov:

 • 5% ženy na MD, nezamestnaní v evidencii ÚPSVaR, ZŤP, študenti, ISIC
 • 5% Zľavy pre Odídencov - Ukrajina
 • 10% zľava na akreditovaný kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali kurz
 • 10% zľava za každý nadstavbový kurz pre všetkých, ktorí u nás absolvovali minimálne 2 nadstavbové kurzy 
 • 10% zľava z celkovej ceny zakúpených kurzov ( minimálne 2 kurzy )
 • Pri cene akciových balíkov nie je možné zľavy kombinovať

Rozsah kurzu:

320 -  vyučovacích hodín

Čo získate po ukončení kurzu?

 • Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať ako nezdravotnícky masér.
 • Absolvovaním uvedeného kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu MŠ VVaŠ SR,  ktoré je ďalej podmienkou na skúšku odbornej spôsobilosti danej kvalifikácie, ktorú musí absolvent absolvovať ak chce podnikať v tejto oblasti.
 • Osvedčenie nie je  úplnou ani čiastočnou kvalifikáciou !!!
 • Úplnú kvalifikáciu vydáva len inštitúcia schválená MŠVVaŠ SR a to po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti ( Slovenskej komory masérskych služieb a wellness pracovníkov )na ktorú sa môže prihlásiť len úspešný absolvent akreditovaného kurzu - Wellnes pracovník - masérske služby - 320 VH

Platnosť osvedčenia

 • Informácie budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať v súvislosti s MVVaŠ SR.

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností?

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme! Ponúkame Vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta"; 
 • bezplatné marketingové poradenstvo; • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné školenia na najvyššej úrovni

Aj po ukončení kurzu Vám naďalej poskytujeme starostlivosť, poradenstvo a snahu pomôcť nájsť svoju cestu v živote v podobe školení, workshopov mnoho ďalších užitočných informáciach, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi. Rozhodnite sa pre kurz Wellnes pracovník u nás a my Vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!!!

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
Individuálna / online - teória / prezenčná
Rozsah kurzu
320VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠVVaŠ SR
Cena
Od – 980 – do 1150€
Miesto konania
Košice / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Minulosť nezmeníte. Môžete zmeniť iba prítomnosť a ovplyvniť tak svoju budúcnosť.
TOP