WEBDESIGNER - Programátor webstránok

Kód kurzu: it-www  /  

Pc kurz na tvorbu web stránok a dizajnu

750,00 €

Ponúkame vám komplexný kurz, na ktorom sa naučíte pracovať vo vizuálnom aj kódovom režime aplikácie Dreamweaver CS6 pri vytváraní webstránok a webových sídel, rozumieť jazyku HTML a kaskádovým štýlom CSS a zostavovať pomocou nich layouty s obsahmi. Zároveň sa na kurze oboznámite so základmi tvorby animovanej grafiky v programe Flash CS6 a profesionálnou prípravou obrázkov a bitmapovej grafiky optimalizovaním pre web v aplikácii Photoshop CS6.

Kurz je rozdelený do troch blokov.  

  • V úvode kurzu sa účastníci oboznámia s jazykom HTML a kaskádovými štýlmi CSS - spoznajú značky jazyka, naučia sa čítať kód a jeho reťazce a problematikou tvorby layoutov stránok pomocou kontajnerov DIV a tabuľkovými layoutmi (dištančne, elearning)
  • V ďalšej časti kurzu účastníci absolvujú podrobný tréning a spoznajú prostredie programu Adobe Dreamwweaver CS6 a overia si v praxi svoje poznatky z úvodného bloku pri tvorbe webových stránok a webových sídiel (dištatnčne, elearning, videotutoriály, praktické práce v učebni)
  • Tretí blok kurzu je venovaný aplikácii Flash CS6, v ktorom sa účastníci kurzu naučia základy práce v programe a vytváraní jednoduchých animovaných bannerov, ktoré vložia do webovej stránky v Dreamweaveri. Zároveň sa oboznámia s roblematikou optimalizácie a prípravy grafiky pre web z aplikácie Photoshop CS6 (dištančne, elearniíng, praktické práce v učebni)
Záverečná práca: vytvorenie webovej stránky na zvolenú tému, s prípravou webovej grafiky a animovaného bannera

Kombinovaný kurz pozostáva z dvoch výučbových metód:

  • prednášky, konzultácie, praktické práce (učebňa v Košiciach alebo Prešove 40 prezenčne)
  • dištančné e-learningové samoštúdium (domáce štúdium z elearningových videotutoriálov20 dištančne)

Prezenčná zložka kurzu prebieha v učebniach spoločnosti Global education s.r.o. v Košiciach alevbo v Prešove. V prípade uzavretej skupiny je možná výučba aj v mieste zákazníka pomocou našej mobilnej učebne. Prezenčné štúdium v učebni zahŕňa teóriu, prednášky, konzultácie a riešenie praktických príkladov

E-learningová zložka štúdia prebieha formou dištančného samoštúdia z našich videotutoriáov. Je orientovaná najmä na ovládnutie práce s vybranou aplikáciou. Každý účastník vzdelávania obdrží ucelený súbor výukových videotutoriálov s názornými ukážkami a hovoreným výkladom. Súčasťou sú aj cvičné súbory a praktické zadania, ktoré sa vyhodnocujú v prezečnej časti kurzu.

OSNOVA - DREAMWEAVER CS6

Úvod do programu Dreamweaver
Čo je obsahom kurzu
O programe Dreamweaver
Základy jazyka HTML a CSS


Webové sídlo, stránky a správa zdrojov v Dreamweaver
Uvítacia obrazovka
Pracovné rozhranie – základný prehľad
Vytvorenie prvej webstránky
Panely Files, Insert a Properties
Vytvorenie weboveho sídla
Správa zdrojov v paneli Files
Určenie základných vlastností stránky
Vloženie názvu stránky a meta tagov do hlavičky
Úprava panelov a používanie pracovných plôch v Dreamweaver CS5

Texty
Písanie textov v režime Design
Vkladanie textov z iných aplikácií
Formátovanie textov 1 – titulky
Formátovanie textov 2 – odstavce
Formátovanie textov 3 – zoznamy
Sledovanie práce v režime Kód
Vloženie špeciálnych znakov

Tabuľky
Vkladanie tabuliek do stránok HTML
Úpravy tabuliek
Vkladanie obsahov do tabuliek

Obrázky a médiá
O formátoch obrázkov
Vloženie obrázkov
Úprava obrázkov v Dreamweaver CS5
Vloženie videa na stránku
Vloženie SWF objektu na stránku

Linky a odkazy
O relatívnych a absolútnych odkazoch
Relatívne odkazy a cesty v sídle Dreamweaver
Priraďovanie odkazov textom a obrázkom
Absolútne odkazy na súbory
E-mailové odkazy

Manažment miestneho a vzdialeného webového sídla
O odosielaní miestneho webu na internet pomocou Dreamweavera
Nastavenia FTP prístupu na server
Synchronizácia miestneho a vzdialeného webu

OSNOVA - FLASH CS6

Úvod do aplikície Flash CS6
Rozhranie programu - nástroje, príkazy a panely
Základy kreslenia a práce s textami
Základy animovania
Panel prednastavených animácií
Export súborov SWF

OSNOVA - PHOTOSHOP CS6

Úvod do aplikície Photoshop CS6
Rozhranie programu - nástroje, príkazy a panely
Základy úprav bitmapových obrázkov
Optimalizovanie grafiky pre web a mobilné zariadenia
Ukladanie grafiky pre web

Poznámka:
Kurz vedie certifikovaný lektor vzdelávania s dlhoročnou praxou v reklamnej oblasti, webdizajne a vzdelávaní.
V prípade záujmu ponúkame podrobné kurzy a tréningy aj v jednotlivých aplikáciách - Dreamweaver CS6, Flash CS6, Photoshop CS6

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
60VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
850 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Na ceste poznania môžeme ísť tak ďaleko ako si dovolíme.
TOP