Vzťahy ako naše zrkadlo

Kód kurzu: sem-vztahzrk  /  

vzdelávací a transformačný program zložený z prednášok, seminárov a osobného poradenstva

VZŤAHY AKO NAŠE ZRKADLO

vzdelávací a transformačný program zložený z prednášok, seminárov a osobného poradenstva

SVET ŽENY A MUŽA TAK, AKO VÁS TO V ŠKOLE NENAUČILI

Rozdiel medzi vedomým a nevedomým vzťahom je asi taký, ako riadiť auto za plnej prevádzky bez znalosti dopravných pravidiel = chaos, zmätok, neustále kolízie a havárie.

Alebo s ich vedomostí a poznaním ...

Aj v partnerskom vzťahu existujú určité "pravidlá", ktorá je užitočné poznať a rešpektovať ich.

Kolízií a havárií potom rapídne ubudne.

 

Partnerský vzťah nám dáva tiež dobrú príležitosť k osobnému rastu. Správanie nášho partnera k nám vypovedá o našich podvedomých programoch a vzorcoch myslenia, s ktorými sa nevedome stotožňujeme. Každá kríza, nespokojnosť, odmietanie či nevera nás konfrontujú s vlastným tieňom a keď ich prijmeme ako výzvu, môžeme trvalo uzdraviť bolestné spomienky uložené v našom podvedomí. Tým sa zmení naše prežívanie aj budúca realita našich vzťahov. Ak uvoľníme bolesť, ktorá nám bránila v pocite dôvery, otvorenosti a lásky, naše vzťahy sa stanú živšími a radostnejším. Pocítime slobodnú ľahkosť v každodennom prežívaní, vďačnosť za zdieľanie, hĺbku a vzájomnú oporu v láskyplnom vzťahu.

PROGRAM VZŤAHY AKO NAŠE ZRKADLO VZNIKOL NA ZÁKLADE NAŠEJ OSOBNEJ POTREBY POCHOPIŤ PROCESY, KTORÉ SA V PARTNERSKMOM VZŤAHU DEJÚ, ODHALIŤ ICH PRÍČINY A ZÁKONITOSTI A HLAVNE Z UPRÍMNEJ TÚŽBY KONEČNE ZAŽÍVAŤ LÁSKYPLNÉ A HARMONICKÉ SPOJENIE.

 

ZDIELANIE NAŠICH SKŮSENOSTÍ S OSTATNÝMI NÁS VEĽMI NAPĹŇA A POVAŽUJEME HO ZA NAŠE POSLANIE. (Taran a Radka - autori)

 

 • Máte vzťah, milujete sa, ale napriek tomu sa hádate a nerozumiete si?
 • Nedarí sa vám udržať trvalý partnerský vzťah?
 • Zažili ste vo vzťahoch sklamanie a bojíte sa začať znovu?
 • Opakujú sa vám v živote situácie, keď sa cítite opustení, bez opory alebo bezradní?
 • Stretávate sa s posudzovaním, kritikou alebo odmietaním zo strany partnera?
 • Má váš partner vlastnosti, ktoré neznášate a neviete, ako to zmeniť?
 • Chcete prežívať šťastie a lásku, ale bojíte sa dôverovať?
 • Máte niekedy pocit, že vo vzťahu dávate maximum, ale nevracia sa vám nič naspäť?
 • Cítite niekedy žiarlivosť a máte strach, že vás partner opustí alebo dá prednosť niekomu    inému?
 • Býva váš partner neprístupný a uzavretý, práve keď najviac potrebujete jeho podporu?
 • Cítite túžbu po zmene, ale nedarí sa vám to?

 Aktuálne ponúkané semináre:

27.1.2017 Prednáška v Trnave (piatok od 18 hod.) , 28.1.2017 Celodenní seminár 1 (sobota od 10 hod.) Bratislava a 29.1.2017 Celodenní seminár 2 (nedela od 10 hod.)

Webová stránka : http://www.moje-vztahy.cz/vztahy-jako-nase-zrcadlo/

Video prezentácia :https://www.youtube.com/watch?v=gAEVQWrXp_4&feature=youtu.be

Lektori seminára

Na začiatku nášho vzťahu bolo nádherné očarenie, ale aj mnoho ilúzií a vzájomných očakávaní. Postupom času sme začali narážať na svoje obmedzujúce vzorce myslenia a strachy, ktoré vytvárali konflikty, odcudzenie, pocit nepochopenia, prázdnoty a osamelosti. Vďaka zámeru spoločného rastu sa nám podarilo rozpoznať a uzdraviť veľkú časť našich nefunkčných programov a vytvoriť medzi nami priestor plný lásky, dôvery a osobnej slobody. Sme vďační za to, že môžeme inšpirovať a sprevádzať ľudí na ceste osobného rastu a zlepšovať tak kvalitu všetkých našich vzťahov. Našim cieľom je posúvanie hraníc vedomia smerom k slobodnému seba vyjadreniu a pocitu šťastia, nezávislého na vonkajších podmienkach.

 Radka

(Radka Svobodová)

Som lektorkou osobného rozvoja, poradkyňou v oblasti partnerských vzťahov, zaoberám sa tiež transpersonálnou psychológiou, scenar terapiou a reflexnou terapiou. Vyštudovala som gymnázium, pracovala ako vychovávateľka na ZŠ pre nepočujúcich, potom som sa vydala na 4 ročnú púť po južnej Európe, kde som objavovala svoj vnútorný svet na odľahlých miestach v spojení s prírodou.

Meditácia, výklad snov a práca s tarotovými symbolmi pomohli k prehĺbeniu mojej intuície a sebapoznaniu. Absolvovala som rad kurzov osobného rozvoja (napr. Kurz komunikácie s R. Telvákovou, kurzy dr. Savčenka, holistické workshopy s D. Cadenazzim) a otvorila si v Brne svoju prax osobného poradenstva a scenar terapie. V Brne som tiež navštevovala kurzy tantry pre ženy a viedla ženské kruhy. So svojím priateľom organizujem v ČR i na Slovensku prednášky a semináre na tému partnerské vzťahy a komunikácia.

Venujem sa témam emócií, závislostí, strachu, viny, lásky, obete. Pomáhám ľuďom hľadať nové riešenia a uhly pohľadu v rôznych životných situáciách. Mám schopnosť nazerať pod povrch a pomenovať skryté súvislosti. Svojich klientov vediem do hĺbky, do oblasti prežívania emócií a tela, kde vďaka vedomej prítomnosti dochádza k uvoľneniu zablokovaných pocitov a spomienok a k ich transformácii.

Mojím cieľom je viesť klientov k vedomému životu v prítomnosti a vnútornej slobode. Baví ma objavovanie súvislostí medzi vnútorným svetom ľudskej mysle a vonkajšou realitou. Milujem spev a hranie na hudobné nástroje, tanec, maľovanie a prírodu. Spoločne s priateľmi žijeme na strednom Slovensku uprostred prírody, v komunite zameranej na rozvoj vedomia. Hrám a spievam v hudobnom zoskupení Tóny Brány.

Taran

(Jan Kahle)

Som renesančný typ, samouk a dobrodruh. Objavovanie toho, kto vlastne som, prečo som tu, kam kráčam a čo je to svet, ma už od detstva zaujímalo a vzrušovalo zo všetkého najviac. Z oficiálneho vzdelania som vyštudoval len strednú odbornú školu. Ďalej ma učil život a ja sám. Vyštudovaný odbor a s ním aj zamestnania som skoro po vojenčine opustil a začal som sa živiť samostatne.

Skúsenosti som zbieral v rôznych odvetviach a odboroch a časom som sa prepracoval na manažérske pozície v medzinárodných korporátnych spoločnostiach. Piebežne som vo voľnom čase študoval rôzne náboženstvá, mystické učenie a preskúmaval mimoriadne stavy vedomia.

Bol som 20 rokov ženatý a mám dve krásne, dnes už dospelé deti. Svoju „civilnú“ kariéru som zavŕšil tým, že som samostatne navrhol a realizoval výstavbu moderného výrobného závodu strednej veľkosti, ktorého som sa nakoniec stal obchodným výrobným riaditeľom. Potom som začal pociťovať silnú túžbu robiť „niečo“, čo by ma viac a na oveľa hlbšej úrovni uspokojovalo ...

A tak som asi pred desiatimi rokmi svoju profesijnú dráhu opustil a začal sa naplno venovať tomu, čo ma priebežne sprevádzalo celým mojím životom. Intenzívne som praktizoval sebapoznávacie techniky, navštevoval rôzne semináre a kurzy, zaoberal sa hlbinnou a transpersonálnou psychológiou. Prešiel som si psychospirituálnou krízou a našiel z nej cestu von.

Učím sa medicinmanskému „remeslu“ od môjho indiánskeho i vnútorného učiteľa a svoje skúsenosti odovzdávam ďalej ostatným. Organizujem a vediem Mužské kruhy, iniciačné a liečivé ceremónie, vzdelávacie a sebepoznávacie semináre, poskytujem osobné konzultácie. Vyučujem techniku Kruhovej rady. Hrám a spievam v hudobnom zoskupení Tóny Brány a vyrábam rituálne predmety.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
1 deň
Forma ukončenia
Doklad
Cena
50 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
21.10.2019
-->
Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP