Vzdelávanie pre odídencov - UA

Vzdelávanie pre odídencov - UA

V rámci projektu  na vzdelávací kurz  pre odídenca poskytuje naša spoločnosť odborné a akreditované kurzy v rôznych oblastiach remesiel,  odborných činností a jazykových kurzov

Remeselné činnosti - Akreditované Ministerstvom školstva

 • Kaderník - Kaderníčka
 • Kozmetik Kozmetička
 • Manikér - Manikérka
 • Pedikér - Pedikérka
 • Masér
 • Nadstavbové kurzy

Poskytujeme súčinnosť pri skúške na odbornú spôsobilosť / živnostneské opravnenie

 • Kaderník - Kaderníčka
 • Kozmetik Kozmetička
 • Manikér - Manikérka
 • Pedikér - Pedikérka
 • Masér

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В рамках проекту освітнього курсу для особистості наша компанія проводить професійні та акредитовані курси з різних напрямків ремесел, професійної діяльності та мовні курси.Реміснича діяльність – акредитована Міністерством освіти

 • Перукар 
 • Косметика  Манікюрниця
 • Хіроподист
 • Mасажист
 • Поглиблені курси

Ми надаємо співробітництво в іспиті на професійну компетентність/ліцензію на торгівлю

 • Перукар  Косметика
 • Манікюрниця 
 • Хіроподист 
 • Mасажист

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K POSKYTNUTIU PRÍSPEVKU NA VZDELÁVACÍ KURZ PRE ODÍDENCA

v rámci projektu POMÁHAME ODÍDENCOM

 

Opatrenie č. 1 VZDELÁVANIE ODÍDENCOV

 

(platné od 02.05.2022)

 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДАННЯ ДОТАЦІЇ НА НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ДЛЯ БІЖЕНЦЯ

в рамках проекту ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ

 

Захід 1 НАВЧАННЯ БІЖЕНЦІВ

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-odidencov-projekt-pomahame-odidencom.html?page_id=1178160

 

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
Rozsah kurzu
Forma ukončenia
Doklad
Cena
Miesto konania
Košice
Termín začatia
Je dôležité mať vždy otvorené oči a vnímať čo k nám prichádza. Nikdy nevieme kedy k nám príde zdanlivo obyčajná myšlienka, ktorá nás prebudí.
TOP