Sprievodca v cestovnom ruchu

Kód kurzu: osr-sprievcr  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR

 Láka vás práca v oblasti cestovného ruchu, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

V prípade, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie v evidencii  Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, využite možnosť preplatenia 100% z ceny kurzovného prostredníctvom  projektu RE-PAS!!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.


Mimoriadna zľava pre platiacich v hotovosti !!!

Príďte k nám a my vám radi pomôžeme. Ponúkame vám kurz sprievodcu v cestovnom ruchu  na najvyššej úrovni  Kurz je akreditovaný MŠ VVaŠ SR.

Cieľ kurzu :

 Získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu

Čo sa u nás naučíte?

 • svetové dejiny a kultúru
 • právny a politický systém EU
 • náboženstvá a filozofické smery dejiny umenia
 • druhy umenia, svetovú geografiu a geológiu
 • etiku profesie
 • oblasť sprievodcovských a komunikačných techník
 • prácu so skupinou
 • sprevádzania osôb s osobitnými požiadavkami
 • oblasť podnikateľských zručností.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti cestovného ruchu, živnostenského podnikania, prvej pomoci, osobnostného rozvoja , s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Požadované vstupné vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou a preukázanie jazykových kompetencií na úrovni B1 podľa SERR

Ako prebieha kurz u nás?

2-3x týždenne, podľa dohody v skupine.

 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii v oblasti prvej pomoci, podnikania, osobnostného rozvoja, cestovného ruchu, manažmentu, histórie, geológie atď.
 • Praktická časť prebieha priamo v teréne a v učebniach.
 • Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti cestovného ruchu.
 • Poplatok za kurz je možné uhradiť prostredníctvom projektu RE-PAS, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie v evidencii Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, prípadne vo vlastnej finančnej réžii splátkovou formou počas trvania kurzu.

Cena kurzu :......800 €

Zľavy: 

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti ...............................765€

10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz ........................................720€

10% ak absolvujete druhý kurz.............................................................................720€

Rozsah kurzu:

308 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať, prípadne si otvoriť živnosť.

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností? Nevadí! Príďte k nám a my vám radi pomôžeme!

Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatné marketingové poradenstvo;
 • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné  školenia na najvyššej úrovni;

Rozhodnite sa pre kurz Sprievodca v cestovnom ruchu u nás a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ktoré sa stane príjemným zážitkom, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

Príďte k nám a nikdy neoľutujete!!!

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
308 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3403/2015/13/1
Cena
800 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
06.12.2021
Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP