Španielsky jazyk

Kód kurzu: lng-es-01  /  

Skupinový a individuálny kurz

Máš chuť sa učiť  španielčinu? Si začiatočník, alebo  pokročilý? Chystáš sa do Španielska na študijný pobyt, alebo za prácou? Potrebuješ stratiť zábrany a začať komunikovať po španielsky? Bol si  v Španielsku  na dovolenke, očarila ťa táto nádherná krajina a temperamentní ľudia a chceš im porozumieť?

Ak si sa niekde našiel, vieme ti pomôcť. Ponúkame  ti 12 vedomostných úrovní španielčiny a konverzačné kurzy pre pokročilých.

Máš rád individuálny prístup , alebo uprednostníš dynamiku a zábavu v skupine?

Vyber si:

 • Skupinová výučba  40 hodín - 2x týždenne 90 minút  (pondelok a streda, alebo utorok a štvrtok) 1VH/45 min- 4€
 • Individuálna výučba - intenzita a obsah je prispôsobená  potrebám a očakávaniam 1VH/60 min - 18€

Možnosť online výučby !!!

 Kto sú naši lektori?

 • Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní a príjemní  slovenskí aj zahraniční lektori, s bohatými skúsenosťami vo vzdelávaní mládeže, detí i dospelých

Akým spôsobom učíme?

 • Španielčina v Global Education Centre je zameraná na komunikáciu v cudzom jazyku. Kontakt s cudzím jazykom prebieha už od prvej hodiny. Naučíme ťa jazyk pochopiť, používať ho v bežnom a pracovnom živote a nie "bifľovať" sa.  

Pre koho sú kurzy určené?

 • Pre všetkých, ktorí sa chcú , alebo potrebujú učiť španielčinu v príjemnom prostredí, s kvalitnými lektormi, dynamickým , konverzačným a zábavným spôsobom 

Nevieš akú máš vedomostnú úroveň?

 •     Nevadí, využi naše bezplatné stupné testovanie a úvodné konzultačné poradenstvo 

Čo získaš po ukončení kurzu?

 • Po ukončení jednotlivých vedomostných úrovní (A1, A2, B1, B2) získaš Certifikát Global Education Centre.
 • Po skončení medzistupňových kurzov získať Potvrdenie o absolvovaní kurz

Čo budeš ovládať po skončení jednotlivých úrovní

 • Absolvent začiatočníckej úrovne, vedomostná úroveň A1 

Rozumie jednoduchým výrazom a vetám a vie ich používať . Vie predstaviť seba a iných, vie položiť a zodpovedať základné otázky. Vie sa jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný mu pomôcť.

 • Absolvent mierne pokročilej úrovne, vedomostná úroveň A2

Rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom (informácie o osobe, nákupy, práca a okolie ). Vie sa dorozumieť v rámci nekomplikovanej a priamej komunikácie o známych témach a činnostiach.

 • Absolvent stredne pokročilej úrovne, vedomostná úroveň B1

Rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy. Zvládne väčšinu situácií v zahraničí. Vie sa jednoducho a súvislo vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Vie opísať skúsenosti a udalosti, nádeje a ciele a krátko objasniť svoje plány a názory.

 • Absolvent pokročilej úrovne, vedomostná úroveň B2

Rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami. Je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém i odborným diskusiám.

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
40 VH skupinová / min. 10 VH individuálna
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
Od 160€
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
29.03.2021
Na ceste poznania môžeme ísť tak ďaleko ako si dovolíme.
TOP