QMP - Skúška špecialista systémov riadenia kvality

Kód kurzu: qua-20  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1deň
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát/Quality Austria
Cena
150 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
09.03.2020
-->
Radujte sa z úspechu druhých, pretože vám ukazujú cestu k vášmu úspechu.
TOP