Príprava na skúšku technikov BOZP na ABT

Kód kurzu: bozp-03  /  

Príprava na skúšku autorizovaného technika BOZP

100,00 €

Príprava  pre bezpečnostných technikov minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili na vykonanie skúšky podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technik

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
8VH + online
Forma ukončenia
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
100,00 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
07.10.2022
Minulosť nezmeníte. Môžete zmeniť iba prítomnosť a ovplyvniť tak svoju budúcnosť.
TOP