Podvojné účtovníctvo

Kód kurzu: eko-04  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

550,00 €

 

Využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

 

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Obsah kurzu:

  • účtovať v sústave podvojného účtovníctva - ručne aj v účtovnom softvéri
  • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník a hlavnú knihu
  • zostavovať účtovnú uzávierku, účtovné výkazy a daňové priznania
  • aké sú tvorby syntetickej a analytickej evidencie
  • správne archivovať účtovné doklady a písomnosti...

Modulu 2 - Podvojné účtovníctvo je zameraný na oblasť:
- zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného účtovníctva
- ustanovenia a princípy definované v zákone o účtovníctve
- postupy účtovania a rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľské subjekty účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva.
- vypracovanie interných dokladov, interných smerníc a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky.
- vypracovanie systémov a zásad organizácie účtovných prác.
- zaúčtovanie účtovných zápisov a vedenia účtovných kníh, v oblasti dokumentácie účtovných prípadov, vystavovania
  účtovných dokladov, vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
160VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3304/2021/14/3
Cena
550 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Vďaka zmenám sa vyvíjame a poznávame nové súvislosti. Ak sa vyhýbame zmenám, vyhýbame sa životu.
TOP