Permanentný make-up 3D čiarkované obočie

Kód kurzu: bea-koz-perm  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR na 3D čiarkované obočie

Permanentný make-up 3D čiarkované obočie

Možnosť absolvovať :

 • akreditovaný  kurz MŠVVaŠ SR 3304/2017/12/1 - 16VH
 • neakreditovaný kurz - 08 VH

Kurz je možno absolvovať cez Úrad práce prostredníctvom projektu RE-PAS!!!
Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

3D čiarkované obočie – ručné tetovanie obočia špeciálnymi čepieľkami. Ide o najnovší hit v oblasti Permanentného Make-Upu (PMU). Je to zatiaľ jediná metóda, ktorá dokáže reálne napodobiť prirodzené obočie, kedy sa netetuje plošne s ohraničenými kontúrami, ale ľahkým šrafovaním pružnými špeciálnymi  čepieľkami čím dosiahneme efekt veľmi prirodzeného, dokonalého  a stále upraveného obočia. Táto metóda je výborná aj na korekcie a opravy už tetovaného obočia

Čo sa na školení naučíte?

1.časť školenia:

 • čo je to permanentný make-up;
 • rozdiel medzi klasickou a ručnou metódou PMU;
 • určenie vhodného dizajnu obočia podľa typu tváre a osobnosti klientky;
 • farebné rozlíšenie pigmentov;
 • tvarovanie obočia pred výkonom PMU;
 • príprava pracoviska a klientky;
 • poučenie klientky ako sa má o obočie starať po výkone PMU;
 • hygienické zásady pred a počas výkonu PMU.

2.časť školenia:

 • praktický tréning na umelej koži.

3.časť školenia:

 • praktický výkon na modelke pod odborným dohľadom.

4.časť školenia:

 • hygiena a epidemiológia v stanovenom termíne.

Cena:


Neakreditovaného kurzu ....300 €

Akreditovaného kurzu  .......350 €

V cene sú zahrnuté skriptá, Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, tetovacie pero a čepieľky.

Lektorka:

 Lektorka s odborným vzdelaním a dlhoročnou praxou v oblasti kozmetiky, vizáže, PMU 

 

Dôležité upozornenie!

Samotný kurz Permanentného make upu 3D čiarkované obočie bez predchádzajúcej odbornej kvalifikácie Kozmetik / Kozmetička Vás neoprávňuje pracovať ako kozmetička, ani ponúkať službu permanentného make upu. Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná úplná odborná spôsobilosť v odbore absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR Kozmetik / Kozmetička, ako aj vykonaním skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti - tzv. živnostenská skúška. To všetko je možné absolvovať v našom vzdelávacom centre Global Education Centre!

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
16 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3304/2017/
Cena
350 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
30.11.2020
-->
Nadšenie je iskra, ktorá nás prebudí k životu a poháňa nás.
TOP