Kouč

Kód kurzu: osr-kouc  /  

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR / 3390/2019/106/1

KOUČ - Certifikovaný výcvik v koučingu

Túžite sa posunúť v rámci vlastného sebarozvoja ? Chceli by ste nájsť odpovede na najdôležitejšie otázky vo vašom živote ?

Chcete sa stať profesionálnym koučom ? Poďte do toho s nami !

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Zároveň vás podporíme k získaniu medzinárodných titulov ACC, PCC a MCC prostredníctvom certifikovaného výcviku v koučingu, mentoringov a praktického koučovania.

Každý človek je jedinečný a jedinečné sú aj jeho predstavy o úspechu. Úspešní ľudia robia vec inak, myslia inak o sebe, o svojom živote.

Každý je expertom na svoj vlastný život a odpovedať na najdôležitejšie otázky života, si najlepšie vie každý sám. Viete, čo v živote chcete dosiahnuť a kde chcete byť ?

Zamyslite sa a vyberte jeden úspech, ktorý ste dosiahli a ste naňho hrdí. Komu ste vďační za svoj úspech ?

Pozrite sa na súčasnú situáciu a zhodnoťte, kde sa nachádzate, či ste spokojní alebo sa chcete posunúť ďalej ? Investujte do seba a žite vlastný sen každým dňom ! My Vám pomôžeme nájsť cestu a privedieme vás tam, kde by ste chceli byť.

ABSOLVENTI VÝCVIKU V KOUČINGU KOUČ 104 HODÍN ZÍSKAVAJÚ TROJNÁSOBNÚ CERTIFIKÁCIU

 • Medzinárodnej organizácie International Coach Federation
 • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Power Coachingu

KOMPLETNÝ BALÍK KOUČ 104 HODÍN ZAHŔŇA

 • Certifikát ICF s možnosťou získania ďalších medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Logo Power Coaching Certified Coach, k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo absolventov Power Coaching
 • 1 x Mentoring/platnosť 6 mesiacov od ukončenia kurzu
 • 5 x Mentoring/platnosť 12 mesiacov od ukončenia kurzu
 • Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching • Učebný materiál a písacie potreby
 • Občerstvenie

INTENZÍVNY A SEMESTRÁLNY VÝCVIK

 • • Výcvik možno absolvovať v intenzívnej forme - 12 dní po sebe
 • • Výcvik možno absolvovať v semestrálnej forme - 6 dvojdňových modulov v trvaní cca 4 mesiace (medzi jednotlivými modulmi budú účastníci trénovať v pracovných skupinách, s konzultačnou podporou a spätnou  väzbou od skúsených koučov)

VÝCVIKOM KOUČ 104 HODÍN ABSOLVENTI NADOBUDNÚ:

 • • Prax v life koučingu, business koučingu, executive koučingu
 • • Schopnosť využívať 11 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť presvedčiť na základe dôvery • Schopnosť definovania očakávanych kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenia sebareflexie v rámci koučovacieho procesu

KURZ JE VHODNÝ PRE TÝCH, KTORÍ

 • Chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC).
 • Majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší... • Majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja.

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN

Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória

 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu - pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /11 kompetencií kouča/
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie • Koučingový rozhovor a silné otázky
 • Aktívny a pasívny jazyk • Komunikačné kanály • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing • Proces kontroly a zodpovednosť kouča • Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
 • Záverečná skúška sa uskutoční v posledný deň výcviku, pred 3 člennou komisiou • Skúška pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze
 • Priebeh skúšky: 1. časť: písomná / test, 2. časť: ústna / koučingový rozhovor

CENA

od 2870,- Eur s DPH

 • pre študentov a absolventov psychológie /- 30%/
 • Skupinové zľavy pre firmy
 • Zľava 25 % vždy do 2. mesiaca pred začiatkom kurzu
 • Zľava 15 % vždy do 1. mesiaca pred začiatkom kurzu
 • Komplexná cena kurzu 4100,- Eur s DPH
 • Aktuálne programy úradov práce – napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+ - možnosť preplatenia celého výcviku - možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce
 • zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce
 • Kompletné informácie a podmienky súvisiace s výcvikom KOUČ 104 hod. nájdete tu: https://www.powercoaching.sk/certifikovany-vycvik-kouc-104-hodin

 

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
104VH
Forma ukončenia
Doklad
MŠ VVaŠ SR / 3390/2019/106/1
Cena
2870 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Banská Bystrica
Termín začatia
09.03.2020
-->
Láska nebola vložená do našich sŕdc na to aby tam zostala, ale na to aby sa rozdávala.
TOP