Asertívna komunikácia

Kód kurzu: osr-asert  /  

Kurz osobnostného rozvoja

200,00 €

Máš pocit, že sa nevieš vhodne presadiť, že máš nepríjemný pocit ak niekomu povieš nie? Máš pocit, že  s Tebou iní manipulujú a Ty sa nevieš brániť? Máš pocit, že nevieš ovládať svoje emócie, krotiť svoj hnev a neprimerane reaguješ? Chceš sa naučiť s ľahkosťou zvládať konfliktné situácie?  Alebo Ťa len jednoducho zaujíma oblasť komunikácie a chceš sa posunúť ďalej?

Ak si sa niekde našiel, tak potom práve pre Teba je určené školenie "Umenie asertívnej komunikácie", ktoré môže byť Tvojim návodom ako sa presadiť, alebo ovládať svoj hnev, riešiť konflikty i brániť sa proti manipulácii.

V čom spočíva umenie komunikácie?

Ľudia si často myslia, že ten kto má dar reči, ovláda umenie komunikácie. Vedieť rozprávať nemusí vždy znamenať, že vieme komunikovať. Komunikácia nie je iba o rozprávaní, komunikácia je do veľkej miery o počúvaní. A práve v schopnosti počúvať sa skrýva tajomstvo získania dôvery.

Čo je to asertívna komunikácia?

Konflikty sú neoddeliteľnou súčasťou života. Často  si ich vytvárame sami  svojim myslením, svojim správaním. Až v 90-tich % je dôvodom rôznych nezhôd a konfliktov v bežnom živote nevhodná komunikácia. Tým, že zvládneme a budeme používať asertívne techniky v komunikácii, môžeme si svoj život do veľkej miery spríjemniť. Byť asertívnym neznamená konflikty ignorovať a negatívne pocity v sebe potláčať, byť asertívnym znamená konflikty vhodným spôsobom riešiť a to tak aby obe strany odchádzali spokojné a bez pocitu krivdy. Techniky asertivity nestačí teoreticky ovládať, je potrebné si ich  osvojiť a  prijať ich do takej miery aby sa pre Teba stali samozrejmou súčasťou Tvojho života. Pretože asertivita rozvíja úctu k druhému, sebavedomie a skvalitňuje život.

Ako prebieha tréning asertívnej komunikácie?

Po krátkom motivačnom interaktívnom úvode a vysvetlení podstaty štýlov správania sa ľudí a  jednotlivých asertívnych techník, nasledujú názorné ukážky a následný nácvik jednotlivých techník. Súčasťou tréningu je riešenie konkrétnych situácií a problémov samotných účastníkov tréningu.

Čo sa u nás naučíš? Aké zručnosti si osvojíš?

  • riešiť vhodným asertívnym spôsobom konfliktné situácie
  • zvládnuť útočnú kritiku
  • poskytovať a prijímať konštruktívnu (prospešnú) kritiku
  • povedať nie a odmietnuť druhého bez pocitu viny
  • požiadať o to na čo máš nárok, alebo čo jednoducho chceš
  • brániť sa proti manipulácii
  • ovládať svoje negatívne emócie a krotiť svoj hnev

!!! Cena školenia je za skupinový kurz !!!

Individuálny kurz je možné absolvovať za vopred dohodnutých podmienok

Rozsah kurzu:

2 dni

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
16VH
Forma ukončenia
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
200 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Nič nie je dôležitejšie ako to aby sme boli šťastní, tu a teraz a každý deň.
TOP