Pracovník v obchode - Obchodná administratíva, aplikovaná informatika v obchode a v službách

Kód kurzu: man-obch-admin  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

450,00 €

Láka Vás práca v oblasti obchodnej administratívy, aplikovanej informatiky v obchode a v službách, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

 V prípade evidencie na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny - ÚPSVaR, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom rekvalifikácie pre evidovaných nezamestnaných, ako aj zamestnaných, cez projekty REPAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. 

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalostí!

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná písomný styk, platobný styk, zamestnanecké písomnosti, vnútropodnikové písomnosti. Ovláda obchodnú korešpondenciu, administratívne práce s využitím PC, tvorbu textovej a grafickej reklamy, písomnosti z oblasti nákupu a predaja.

Čo sa u nás naučíte?

1. Význam písomného styku (rozdelenie písomností, obchodné listy, zásady štylizácie, formáty obálok, úvod do štylizácie, výskum trhu, čo je kúpna zmluva, pokladničná potvrdenka, záručný list atď.).

2. Platobný styk (druhy platobného styku, doklady používané pri jednotlivých formách platobného styku, praktické prevedenie na PC).

3. Zamestnanecké písomnosti (žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a dotazník, pracovná zmluva, osobné listy, blahoprajný, ďakovný a ospravedlňujúci list, sústrastný list atď.).

4. Organizácia písomného styku (organizácia písomného styku, vybavovanie písomností, spisový poriadok, spisový plán, príjem písomností a ich triedenie, označovanie a zapisovanie písomností, obeh písomností, podpisovanie písomností, odosielanie, ukladanie a vyraďovanie písomností, praktické prevedenie na PC atď.).

5. Vnútropodnikové písomnosti (príkazy, smernice, obežníky, interné oznamy, pozvánky na poradu, prezenčná listina, kniha prianí a sťažností, pošta, druhy zásielok, povolená hmotnosť a rozmery zásielok, telegramy, náležitosti telegramov, potvrdenie atď.).

6. Návrh obchodnej propagácie na PC (charakteristika programu Power Point, štruktúra prezentácie, vytvorenie prezentácie, úprava textu, clipart, fotografia, videoklip, animácia textu, finalizácia prezentácie (záver, zobrazenia pre prezentujúceho, podoby prezentácie), vlastné záverečné projekty propagácie).

7. Textový návrh písomností v obchodnom styku na PC (úprava užívateľského prostredia, vloženie a odstránenie panelu s nástrojmi, ich presun, pridanie príkazov, odobratie príkazov z panelu, vyhľadanie konkrétne naformátovaného textu, ako dosiahnuť v jednom dokumente rôzne nastavenia strán (orientácie, okrajov, orámovania a pod.), obsah dokumentu atď.).

8. Programové využitie administratívnej korešpondencie v obchodnom styku na PC (Využitie programu S3 Money, MS EXCEL, v obchodnom styku, Využitie programu MC EXCEL v administratívnej činnosti,

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme Vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu:

104 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
104VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/8
Cena
600 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Náš najväčší priateľ ale i nepriateľ sú naše myšlienky. Záleží len na tom ako s nimi dokážeme pracovať.
TOP