Mzdy a personalistika

Kód kurzu: eko-01  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

350,00 €

 

Možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

 

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Obsah kurzu:

  • orientovať v základoch pracovného práva, mzdovej legislatívy, v pracovnej zmluve, formách pracovného pomeru, problematike vymeriavacieho základu, priemerného zárobku
  • spracovávať podklady pre výpočet mzdy a prakticky vypočítať čistú mzdu a príjem zamestnanca
  • účtovať v mzdových softvéroch
  • orientovať v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, daňového bonusu, zamestnaneckej prémie, uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane...
  • spracovávať mzdovú agendu, zaúčtovať mzdy, odvodya daň z príjmov zo závislej činnosti
  • orientovať sa v registračných, oznamovacích povinnostiach a komunikácii s príslušnými úradmi - daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou

Modulu 3 - Mzdy a personalistika je zameraný na oblasť:
- Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov v aktuálnom znení.
- Oblasť problematiky týkajúcej sa pracovnej zmluvy, foriem pracovného procesu, vymeriavacieho základu, sadzieb
  poistného.
- Spracovanie podkladov pre výpočet miezd, komplexné spracovanie mzdovej agendy, zdaňovanie príjmov zo závislej
  činnosti, registračné a oznamovacie povinnosti, vypracovanie prehľadov, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
50VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3304/2021/14/3
Cena
350 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Telo je základným nástrojom na zhmotňovanie cieľov. Je to dokonalý dar a prostredníctvom neho môžete meniť realitu.
TOP