Vzťahy ako naše zrkadlo - Mužsko / ženská polarita

Kód kurzu: sem-muzzenpol  /  

1. seminár /Svet muža a ženy tak, ako vás to v škole nikto nenaučil

Mužsko / ženská polarita

seminár 1 programu

Vzťahy ako naše zrkadlo - Svet muža a ženy tak, ako vás to v škole nikto nenaučil.

Rozdielov medzi ženským a mužským svetom je celý rad. Jednou z chýb, ktorých sa dopúšťame vo vzťahoch, je, že predpokladáme, že partner myslí, cíti a prežíva rovnakým spôsobom ako ja ...

Ako vidí svet vzťahov muž a ako ho vidia žena?

Muž a žena vo vzťahu sú bytosti s rozdielnym spôsobom prežívania, interpretáciou skutočnosti a spôsobom komunikácie.

Na tomto seminári:

  • preskúmame svet muža a ženy, ich spôsob prežívania vzťahu a ich vzájomné potreby
  • pozrieme sa, akých najčastejších chýb vo vzťahu sa ženy a muži dopúšťajú
  • vysvetlíme si rozdiely v spôsobe komunikácie a riešení stresových situácií
  • naučíte sa, ako účinne podporovať a napĺňať potreby partnera
  • budete mať príležitosť definovať si pojmy ako je zamilovanosť, láska, dôvera, vzťah, závislosť, strach alebo manipulácia.
  • dozviete sa, ako postupne vytvoriť a prehlbovať intimitu a lásku v dlhodobom vzťahu
  • osvojíte si, ako pomocou praktických cvičení môžete na svojom vzťahu pracovať a rozvíjať ho v  každodennom živote

Webová stránka : http://www.moje-vztahy.cz/vztahy-jako-nase-zrcadlo/
Video prezentácia :https://www.youtube.com/watch?v=gAEVQWrXp_4&feature=youtu.be

Ženy i muži vo vzťahoch majú svoje prirodzené cykly a odlišnú perspektívu zažívania vzťahu.

Žena prežíva skôr cez emócie, kdežto muž je logický a rozumový. Ako zosúladiť tieto dva prvky tak, aby partneri rozumeli jeden druhému? Našim cieľom je vysvetliť základné rozdiely v prežívaní vzťahov mužov a ženy. Pochopením toho, že naše potreby a spôsob komunikácie sa líšia, nájdeme príčinu mnohých nedorozumení a naučíme sa poskytovať partnerovi to, čo skutočne potrebuje.

Môžeme predísť mnohým zbytočným konfliktom a náš vzťah posunúť smerom k láske namiesto boja.

Seminár je určený pre ženy aj mužov, zadaných aj nezadaných, páry aj jednotlivcov od 16 do 100 rokov.

 

 

Podrobnosti a termíny

-->
Môžeme chcieť čokoľvek, ale najväčším cieľom je dosiahnuť šťastie. Ak budeme šťastní budeme mať aj všetko ostatné.
TOP