MS Excel

Kód kurzu: it-excel  /  

Kurz MS excel

180,00 €

Obsah kurzu:

 • Makra, spracovanie xml + vygenerovanie wordowského dokumentu, ktorý bude závisly na vstupoch z excelu – dotahovanie udajov, resp. cast textu sa zaradi/odstrani podla definovaneho pravidla. 
 • Praca s datami a vzorcami • Využitie logických hodnôt a operácie s nimi , logické funkcie, ich vnáranie & efektívnosť výpočtu 
 • Využitie operácie nájsť a vybrať, vyhľadávacie funkcie LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, CHOOSE, MATCH, INDEX
 • Využitie funkcií OFFSET, COLUMN, ROW, RANK 
 • Zoskupovanie riadkov a stĺpcov, súhrny a medzisúčty 
 • pomenovanie oblasti, pomenovanie oblastí aj so vzorcami
 • Kontingenčné tabuľky: pokročilé nastavenia polí riadkov, stĺpcov a hodnôt, možnosti a obmedzenia výpočtových polí a položiek, kontingenčné grafy
 • Pokročilá práca s grafmi – rôzne mierky na y-novej osi, pridávanie trendových čiar a pod. 
 • Databázy a tabuľky: možnosti rozšíreného filtra, kedy použiť databázové funkcie, možnosti nastavenia overenia údajov a vhodné použitie, funkcie určené na vyhľadávanie v tabuľkách
 • Zabezpečenie: možnosti nastavenia zošita a hárku, využitie vlastnosti hárku VeryHidden
 • Užitočné používanie podmieneného formátovania 
 • Práca s doplnkom RIEŠITEĽ: optimalizačné úlohy, zadávanie podmienok 
 • Využitie operácie text do stĺpcov
 • Maticové vzorce 
 • Užitočné klávesové skratky

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna / online - teória / prezenčná
Rozsah kurzu
10VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
od 180
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
10.10.2022
Rozdiel medzi víťazmi a porazenými spočíva v cieľoch, ktoré si stanovili.
TOP