MS Excel

Kód kurzu: it-excel  /  

Kurz MS excel

200,00 €

Láka Vás práca v oblasti administratívy, práca v prostredí Windows a Microsoft Office, ale nemáte adekvátne zručnosti v IT? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov !!!

V prípade, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie - UoZ a Záujemca o zamestnanie - ZoZ v evidencii  Úradu Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, využite možnosť preplatenia 100% z ceny kurzovného prostredníctvom  projektu RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa!!!

V prípade, ak ste odídenec z Ukrajiny je možné  prostredníctvom Úradu práce, preplatiť aj 100% z ceny kurzu !!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0903 350 186/ email: global@global-education.sk

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme.

Čo je Microsoft Excel

 • Excel je tabuľkový procesor od firmy Microsoft navrhnutý pre operačný systém Microsoft Windows
 • Spolu s aplikaciami Word a PowrPoint je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office
 • Microsoft Excel sa používa na spracovanie väčšieho množstva vzájomne prepojených údajov, s ktorými je potrebné robiť výpočty, následne tieto údaje spracovávať.
 • Triediť a vyberať podľa určitých podmienok Excel sa dá využívať najmä na ekonomické a technické výpočty a zahŕňa tieto oblasti:
 • Účtovníctvo – výpočtové funkcie programu Excel môžete používať v rámci mnohých finančných výkazov (napríklad vo výkazoch peňažných tokov, výsledovkách alebo vo výkazoch zisku a strát.
 • Rozpočty – Bez ohľadu na to, či sú potreby osobné alebo sa týkajú podnikania. V programe Excel môžete vytvoriť ľubovoľný typ rozpočtu (napríklad plán rozpočtu na marketing, rozpočet na jednotlivé udalosti alebo penzijný rozpočet).
 • Fakturácia a predaj – Program Excel je užitočný aj na správu údajov o fakturácii a predaji a taktiež umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať požadované formuláre (faktúry za predaj, zoznamy odosielaného tovaru alebo objednávky).
 • Vytváranie zostáv – v Exceli môžete vytvárať rôzne typy zostáv, do ktorých sa premietajú analýzy údajov, alebo ktoré vytvárajú súhrnné informácie. Napríklad zostavy, ktoré merajú celkovú výkonnosť projektu, zobrazujú odchýlky medzi plánovanými a skutočnými výsledkami alebo zostavy, ktoré môžete použiť na stanovenie predpokladu vývoja údajov.
 • Plánovanie – Program Excel je vynikajúcim nástrojom na vytváranie profesionálnych plánov alebo užitočných plánovačov. Napríklad na vytváranie týždenného rozvrhu hodín, plánu marketingového prieskumu, daňového plánu za konkrétny rok. Taktiež plánovačov, ktoré organizujú týždenné stravovanie, večierky alebo prázdniny.
 • Sledovanie – Program Excel môžete použiť na sledovanie údajov v časovom hárku alebo zozname, napríklad v časovom hárku na sledovanie práce alebo v zozname inventára, ktorý sleduje zariadenia.
 • Používanie kalendárov – Keďže program Excel ponúka pracovný priestor vo forme mriežky, je výborným nástrojom na vytváranie ľubovoľného typu kalendára, napríklad akademického kalendára na sledovanie aktivít počas školského roka alebo finančného kalendára na sledovanie firemných udalostí alebo medzníko

Profil absolventa:

 • Absolvent kurzu MS Excel bude vedieť efektívne vyúživať  funkcie tabuľkového procesora MS Excel a oboznámi sa s prostredím MS Excel
 • Absolvent kurzu MS Excel bude vedieť ovládať a prispôsobovať prostredie a základné funkcie programu, editovať jednoduché výpočty a vzorce, používanie štýlov, zobrazovanie dát formou grafou, tlač a možnosti tlače

Čo všetko sa naučíte:

Microsoft Excel praktické príklady a cvičenia

 • prehľad funkčných možností, typy a triky v programe Excel

Formátovanie buniek

 • formátovanie pomocou ikon v paneli nástrojov, automatický formát)

Výpočty v tabuľkách

 • základy práce s tabuľkou ako zdrojom dát
 • zoradenie dát, výber dát pomocou filtra
 • základné funkcie v MS Excel (súčet, priemer, minimum, maximum)

Práca s viacerými listami a zošitmi

 • pomenovanie, premenovanie, odkazovanie
 • načítanie a práca s údajmi z externých zdrojov

Grafy - typy grafov v Microsoft Excel

 • tvorba grafov
 • upráva a formátovanie

a ďalšie funkcie...

Cena kurzu:

 • cena pre samoplatcov za 10VH.........................200€
 • cena pre úrad práce za 10VH............................250€
 • cena pre samoplatcov za 20VH.........................400€
 • cena pre úrad práce za 20VH............................500€
 • cena za 1/VH .....................................................  25€

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna / online - teória / prezenčná
Rozsah kurzu
10VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
Od 250
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Nič nie je dôležitejšie ako to aby sme boli šťastní, tu a teraz a každý deň.
TOP