Miestna občianska poriadková služba v obci

Kód kurzu: prip-mops  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR /3304/2020/108/1

450,00 €

Využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce, ak ste evidovaný a to prostredníctvom projektu RE-PAS !!!
Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem kvalifikovať sa a získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre kultúrno-osvetovú činnosť v obci

 • obce, samosprávy
 • marginalizované skupiny obyvateľstva
 • široká verejnosť

Čo sa u nás naučíte

 • ochrana verejného poriadku v obci
 • monitorovacie zariadenia a požiarne zariadenia
 • zabezpečovanie základných právnych, sociálnych a výchovných úkonov v majoritnej komunite obce

Čo získate po absolvovaní kurzu

 • Kompletnú kvalifikáciu  pre prípravu na prácu pre obec
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi.

Kto sú naši lektori

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti sociálnych a odborných kompetencií pre prácu v oblasti obce,  s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Miesto konania:

 • Pre samoplatcov : Košice
 • Pre samosprávy, obce, spoločnosti... : na celom území SR

Požadované vstupné vzdelanie:

 • minimálne Ukončený 2. stupeň základnej školy

Platbu za kurz je možné uhradiť pomocou projektu RE-PAS, ak ste evidovaný na Úrade práce, a tiež ako samoplatca buď celou sumou, alebo aj po častiach.

Cena kurzu : 450 €

Rozsah kurzu

48 vyučovacích hodín

Čo získate po ukončení kurzu

Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať.

 

Príďte na kurz a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

 

Príďte k nám a neoľutujete!!!

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
48VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2020/108/1
Cena
500,00 €
Miesto konania
Košice / Prešov
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Telo je základným nástrojom na zhmotňovanie cieľov. Je to dokonalý dar a prostredníctvom neho môžete meniť realitu.
TOP