Nechtový dizajn - gélom

Kód kurzu: bea-man-g  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 82 hodín

400,00 €

Láka Vás práca v oblasti manikúry, chcete modelovať nechty gélom, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Vždy ste chceli  mať svoj vlastný salón, alebo sa zamestnať v tejto oblasti? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

V prípade, evidencie na  Úrade práce Sociálnych Vecí a Rodiny ako nezamestnaný - uchádzač o zamestnanie - UoZ, alebo zamestnaný - záujemca o zamestnanie - ZoZ, využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom  projektov rekvalifikácie RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa.

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my Vám radi pomôžeme. Ponúkame Vám kurz manikúry na najvyššej úrovni v úplne zariadenom salóne. Kurz je akreditovaný MŠ SR. 

Naučíme Vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalosti!

Profil absolventa

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti o gélové nechty, majú profesionálne vedomosti z oblasti dermatológie, hygieny aj taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?

 • práce  s manikérskymi  nástrojmi a pomôckami;
 • pracovným postupom v manikúre;
 • diagnostiku nechtov;
 • postupy pri gélových nechtoch, spôsoby nanášania gélu;
 • francúzsku manikúru gélom, modelovanie gélom na šablóny;
 • súčasným trendom v starostlivosti o ruky a nechty.

 

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

 

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť manikér/manikérka.

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme Vám študijný materiál (skriptá), pracovné pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Lektorka kurzu je manikérka a nechtová dizajnérka z praxe s bohatými odbornými, ako aj lektorskými skúsenosťami, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

2-3x týždenne, podľa dohody v skupine, možnosť individuálneho kurzu podľa dohody

Kurz je zameraný na praktický nácvik, získanie zručnosti v jednotlivých manikérskych úkonoch a následné zdokonaľovanie zručnosti na modelkách.

Rozsah kurzu:

82 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať, prípadne si otvoriť živnosť po absolvovaní všetkých troch modulov Manikér - Manikérka.

 

Dôležité upozornenie!

 • Po absolvovaní akreditovaného kurzu modul - Manikér - Manikérka - Gélové nechty Vás neoprávňuje pracovať ako Manikér - Manikérka s úplnou kvalifikáciou !!!
 • Ďalej ponúkať službu, ako kompletnú službu( gelové nechty, akrylové nechty ) v tejto oblasti.
 • Absolvent akreditovaného kurzu  modul ,,Manikér - Manikérka - Gélové nechty ,, môže vykonávať len príslušnú kvalifikáciu, ktorú úspešne ukončil.
 • Absolvent akreditovaného kurzu - Modulu  Manikér - Manikérka - Gélové nechty  neoprávňuje ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná úplná odborná spôsobilosť v odbore absolvovaním všetkých  troch modulov akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR : Manikér - Manikérka - Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty /120 VH, Manikér - Manikérka - Gélové nechty / 82VH, Manikér - Manikérka - Akrylové nechty / 82VH, ako aj vykonaním skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti - tzv. živnostenská skúška.
 • Skúšku odbornej spôsobilosti je možné absolvovať v našom vzdelávacom centre Global Education Centr v Košiciach
 • Kontaktujte nás pre bližšie informácie či už telefonicky na 0903 350 186, 0948 414 199, alebo prostredníctvom mailu na global@global-education.sk

 

 

Prihláste sa do kurzu a my Vám zabezpečíme nielen priebeh Vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup...

 

Príďte k nám a nikdy to neoľutujete!!!

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
82 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR /3304/2022/54/3
Cena
400 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Na ceste poznania môžeme ísť tak ďaleko ako si dovolíme.
TOP