Lektorský kurz

Kód kurzu: osr-lektor  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 100 hodín
Lektorské - andragogické minimum

300,00 €

V prípade, ak ste evidovaný uchádzač o zamestnanie  tj. nezamestnaný - UoZ, a záujemca o zamestnanie tj. zamestnaný - ZoZ na  Úrade Práce Sociálnych Vecí a Rodiny, je možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu - vzdelávaj sa !!!

V prípade, ak ste odídenec z Ukrajiny je možné  prostredníctvom Úradu práce, preplatiť aj 100% z ceny kurzu !!!

 

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Možnosť online výučba !!!

Možnosť zakúpenia balíka kurzov : výhodná zľava

1 . Lektor:  akreditovaný MŠ SR

2.  Rétorika - Rečový prejav

3.  Koučovací prístup vo vedení ľudí

Ste odborník vo svojej oblasti, chcete učiť dospelých, ale nemáte pedagogické vzdelanie? Chcete učiť oblasť BOZP alebo PO a potrebujete na Národný Inšpektorát práce dokladovať absolvovanie lektorského kurzu?

Príďte k nám a my vám pomôžeme. Ponúkame vám kurz Lektor - andragogické / lektorské minimum. Kurz je akreditovaný MŠ SR.

Ako kurz prebieha?

Kurz prebieha dištančnou formou. Obsahuje 100 VH - z toho 48 hodín priama výučba a 52 hodín samoštúdium pod dohľadom lektora.

Priama výučba bude prebiehať  počas piatich stretnutí (sobota, alebo iný deň podľa dohody v skupine)

Kurz je prakticky orientovaný, zameraný nielen na získanie nových vedomostí, ale predovšetkým na osvojenie si nových lektorských zručností. Súčasťou kurzu je aj tréning komunikačných zručností a nácvik lektorských vystúpení, čo predovšetkým začínajúcim lektorom  pomôže zbaviť sa trémy a odbúrať obavy z vystúpenia pred skupinou.

Čo sa u nás naučíte? Aké zručnosti si osvojíte? 

 • zákonitostí vo vzdelávaní dospelých, zaujať účastníkov, získať si ich dôveru a uvoľniť atmosféru v skupine
 • vhodne voliť a používať metódy spoznávania účastníkov na začiatku vzdelávacieho procesu
 • vytvoriť Analýzu vzdelávacích potrieb a následne pripraviť vzdelávací program v súlade  s potrebami a očakávaniami  účastníka a v súlade s cieľom vzdelávania
 • pripraviť si systematicky primeraný a správne didakticky transformovaný obsah a stanoviť ciele vzdelávania
 • skoncipovať scénar svojho lektorského vystúpenia
 • ovládať diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých
 • používať moderné vzdelávacie metódy
 • používať efektívne komunikačné techniky a techniky sebapresadzovania
 • zbaviť sa trémy,  dokázať riešiť konfliktné situácie,  zvládnuť náročných a konfliktných účastníkov
 • zvoliť si vhodný štýl výučby a zatraktívniť svoj lektorský prejav
 • používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie akreditované MŠ SR.

 • v cene kurzu je zahrnutá organizácia celého kurzu + študijné materiály

Cena kurzu :

 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava...............................360 €
 •  

Extra zľavy pre samoplatcov:

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti.....................................342 €
10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz.............................................324 €
Zľavy pre Odídencov - Ukrajina....................................................................................342 €

 

 

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna / online - teória / prezenčná
Rozsah kurzu
100VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠVVaŠ SR /3304/2022/54/7
Cena
Od – 400 – do 600 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP