Kurz 3D a 4D mihalnice

Kód kurzu: bea-koz-3d  /  

Kurz na získanie praktickej zručnosti 3D a 4D mihalníc

3D a 4D mihalnice

Ako kurz prebieha?

Kurz je rozdelený do dvoch časti:

Teoretická časť, pozostávajúca z krátkej prednášky, zameraná na prípravu pracoviska a klientky pred aplikáciou 3D aj 4D mihalníc.

Praktická časť:

- Zloženie, skladovanie  produktov.

- Technologický postup a hygienické zásady.

- Kontraindikácie a riešenie prípadných problémov.

- Starostlivosť po aplikácií.

- Ukážka aplikácie 3D a 4D mihalníc.

 - Samostatný nácvik a aplikácia na modelke.

Dĺžka trvania kurzu:

1 deň

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Modelku na ktorej budete vykonávať praktický nácvik, alebo vám ju zabezpečíme my, niečo pohodlné na prezlečenie  a prax a dobrú náladu o všetko ostatné sa postaráme my. Zabezpečíme Vám potrebné pomôcky a  materiál s ktorým budete pracovať. Po absolvovaní získavate CERTIFIKÁT.

Lektorka:

 Profesionálna kozmetička  s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom  a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Dôležité upozornenie!

Samotný kurz 3D a 4D mihalníc bez predchádzajúcej odbornej kvalifikácie Kozmetik / Kozmetička Vás neoprávňuje pracovať ako kozmetička, ani ponúkať službu 3D a 4D mihalníc. Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná úplná odborná spôsobilosť v odbore absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR Kozmetik / Kozmetička, ako aj vykonaním skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti - tzv. živnostenská skúška. To všetko je možné absolvovať v našom vzdelávacom centre Global Education Centre! Kontaktujte nás pre bližšie informácie či už telefonicky na 0903 350 186, 0948 414 199, alebo prostredníctvom mailu na global@global-education.sk

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1 deň
Forma ukončenia
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
250 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
05.10.2020
-->
Spojením neobyčajných cieľov, potenciálu, sily, vytrvalosti a túžby sa zrodí víťaz.
TOP