Kraniosakrálna terapia

Kód kurzu: bea-kran-tera  /  

Kraniosakrálna terapia

250,00 €

Kraniosakrálna terapia

Prečo študovať kraniosakrálnu terapiu u nás? Tu sú niektoré úvahy, ktoré by vám mohli pomôcť rozhodnúť sa: Je značný kvalitatívny rozdiel medzi informáciou, ktorú si prečítame a ktorú prežijeme, precítime. To je dôvod prečo sa naučíte precítiť kraniosakrálnu pulzáciu a jej reguláciu najprv na svojom vlastnom tele. Skúsenosť precítenia vlastného jemného rytmu tela potom uľahčí pocítiť kraniosakrálnu pulzáciu na niekom druhom. Pred štúdiom je dôležité zvážiť obsah seminára. Výuka troch na seba nadväzujúcich častí prebieha v niekoľkomesačných intervaloch, ktoré sú ideálne na to, aby študujúci mohli praktikovať a integrovať svoje zručnosti predtým ako sa naučia nové zručnosti. Spôsob výuky u nás minimálne narúša každodenný pracovný život (z troch dní je len jeden deň pracovný).

Obsah výuky:

V teoretickej časti sa dozviete:

Kurz má dve časti – teoretickú a praktickú. Teórii sa budeme venovať najmä v piatok v 1. úrovni výuky a následne ďalšie konkrétne teoretické informácie priebežne pred praktizovaním jednotlivých učebných častí .

 • čo je to kraniosakrálna terapia a niečo z jej histórie
 • hlavné princípy, s ktorými táto metóda pracuje a vysvetlíme si čo znamenajú pojmy – kraniosakrálny rytmus a s ním súvisiaca anatómia, kľudový bod, fascia a príčiny jej pnutia, vnútorná múdrosť, energetická cysta, ako vzniká a ako sa rozpúšťa, naučíte sa zmysel regulácie kraniosakrálnej pulzácie, kraniálne dýchanie, súvislosť medzi rovinou fyzickou a somatickou, terapeutická prítomnosť podstate a technikách palpácie
 • o technike slúžiacej k nenásilnému rozpúšťaniu fyzických blokov a odstráneniu uzamknutých emócií prostredníctvom navodenia stavu hlbokej relaxácie a uvoľnenia, ktorá vedie k spusteniu reťazca samoliečebných ozdravných procesov a mechanizmov
 • prečo a ako vznikajú energetické cysty
 • o technikách a dôležitosti uzemnenia.

V praktickej časti:

 • naučíte sa pracovať s jemným rytmom tela, pasívnu a aktívnu palpáciu

1. úroveň:

 • „počúvanie“ KS rytmu a navodenie kľudového bodu na sebe a na druhej osobe
 • technika udržania pozornosti a vnímania
 • diagnóza a ošetrenie miechovej trubice
 • práca na panvovom dne a jeho kĺboch, bránici, ramenách, krku a šiji
 • manuálne ošetrenie atlanto-occipitálneho spojenia

2. úroveň

 • opakovanie skúseností obsahu kurzu 1. úrovne :
 • práca na dolnej čelusti a jej kĺboch
 • Sutherlandov dotyk a manuálne uvoľnenie všetkých lebečných kostí jednotlivo
 • jemná manuálna technika uvoľnenia mozgových membrán
 • technika tzv. „unwinding“ – „rozmotávanie“ tkanív
 • opakovanie obsahu kurzu 1. a 2. úrovne

3. úroveň

 • rozšírené ošetrenie sfenobazilárneho kĺbu a jeho dysfunkcií
 • ošetrenie a práca s kosťami tvárovej časti lebky
 • ošetrenie tvrdého a mäkkého podnebia
 • ošetrenie kostí očnej jamky
 • ošetrenie chrupu a jednotlivých zubov
 • somato-emocionálne uvoľnenie, vyhľadanie a ošetrenie tzv. „energetických cýst“
 • terapeutický rozhovor
 • KST ošetrenie podľa desaťbodového protokolu Dr. Upledgera.

Pre koho je kurz určený:

Kurz je pre ľudí, ktorých takáto práca zaujíma, ktorí chcú na sebe pracovať a oboznámiť sa hlbšie s tým ako pracuje ich „vnútorný lekár“ a ktorí by sa chceli naučiť nové ozdravné techniky. Kurz môžu absolvovať aj tí, ktorí majú doma niekoho kto potrebuje takéto ošetrenia a terapeut je ďaleko či z iných dôvodov nemôže absolvovať terapie. KST je veľmi vhodná pre masérov alebo fyzioterapeutov. Po ukončení kurzu každý účastník dostane certifikát – osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Časový plán:

Nasledujúce možné termíny konania sa kurzu:

15.9.2023 9.30

21.9.2023 9.30

Možnosť absolvovať kurz v Poprade. 

registrovať sa môžete na: office@global-education.sk

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová
Rozsah kurzu
3dni
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
250 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
Termín je informatívny 02.10.2023
Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP