Kadernícky kurz

Kód kurzu: bea-kad  /  

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR 450 hodín

Láka vás kadernícka práca, ale nemáte adekvátne vzdelanie? Vždy ste chceli  mať svoj vlastný salón alebo sa zamestnať v oblasti kaderníctva? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

V prípade, ak ste evidovaný na  Úrade práce, teraz je možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom  projektu RE-PAS!!!

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my vám pomôžeme. Ponúkame vám kadernícky kurz na najvyššej úrovni v úplné zariadenom kaderníckom salóne.

Naučíme vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalosti!

Profil absolventa

Absolventi nášho kurzu vedia poskytovať odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti o vlasy, majú profesionálne vedomosti z oblasti stavby vlasov, koloristiky, účesovej tvorby, hygieny aj taktiež z oblasti BOZP, základov podnikania a manažmentu.

Čo sa u nás naučíte?

 • pracovať s kaderníckymi prístrojmi a pomôckami;
 • posudzovať kvalitu a typ vlasov (robiť diagnostiku);
 • preparovať a regenerovať vlasy;
 • melírovať, farbiť a odfarbovať vlasy;
 • robiť dámske, pánske a detské strihy;
 • tvoriť účesy na každodennú i slávnostnú príležitosť;
 • orientovať sa v produktoch vlasovej kozmetiky a aplikovať ich podľa typu a kvality vlasov a pokožky;
 • základom podnikania, marketingu, BOZP.
 • možnosť absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) - úplná kvalifikácia - skúška je spoplatňovaná ŽKSR - 240€ a nieje zahrnutá v cene kurzu.
 • možnosť prípravy na  skúšku  odbornej spôsobilosti ( živnostenská skúška ) za poplatok

 

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

 • Pohodlné oblečenie na prezlečenie a prax.
 • Prezuvky.
 • Potvrdenie od lekára o schopnosti vykonávať činnosť kaderník/kaderníčka.

a tiež doneste so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá), DVD, pracovné kadernícke pomôcky a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Kto sú naši lektori?

Náš lektorský tím tvoria odborníci v oblasti dermatológie, hygieny, kozmetických prípravkov, s lektorskou a odbornou praxou, s individuálnym prístupom ku každému účastníkovi a  ochotou pomôcť, poradiť a naučiť.

Ako prebieha kurz u nás?

2-3x týždenne, podľa dohody v skupine.

 • Teoretická časť prebieha formou prednášok a konzultácii v oblasti hygieny, podnikania, osobnostného rozvoja, prvej pomoci atď.
 • Praktická časť prebieha v moderne zariadenom kaderníckom salóne, kde účastníci kurzu nadobúdajú  zručnosti v jednotlivých kaderníckych úkonoch a následne si praktickým nácvikom  na skúšobných hlavách, modelkách a modeloch tieto zručnosti zdokonaľujú.
 • Po skončení kurzu budete vedieť samostatne vykonávať prácu v oblasti kaderníctva.
 • Platbu za kurz je možné uhradiť pomocou projektu RE-PAS, ak ste evidovaný na Úrade prace, a tiež ako samoplatca buď celou sumou alebo aj po častiach.

 

Cena kurzu : ......1260€

Zľavy: 

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti .............1197€

10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz ......................1134€

 

Rozsah kurzu:

450 vyučovacích hodín

!!! Cena školenia je za skupinový kurz !!!

Individuálny kurz je možné absolvovať za vopreddohodnutých podmienok

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie akreditované MŠVVaŠ SR, na základe ktorého sa môžete zamestnať, prípadne si otvoriť živnosť.

Ste úplný začiatočník bez podnikateľských i odborných skúseností? Nevadí!

Ponúkame vám kompletnú starostlivosť a bezplatné  bonusy, ktoré získate iba u nás:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti začatia podnikania (ako získať dotáciu, ako napísať podnikateľský zámer, čo všetko je potrebné na zriadenie živnosti);
 • bezplatný motivačný komunikačný tréning "Ako si získať a udržať klienta";
 • bezplatné marketingové poradenstvo;
 • zľavy pre našich absolventov na absolvovanie ďalších kurzov alebo školení;
 • ďalšie odborné  školenia na najvyššej úrovni;

Aj po ukončení kurzu Vám je poskytnutá snaha a starostilvosť a v rámci možnosti zúčastňovať sa workshopov za účasti zástupcov profesionálnych značiek v oblasti kaderníctva, ktorý vás budú informovať o nových produktoch na trhu, súčasných trendoch v koloristike, účesovej tvorbe a podajú mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré budete vedieť využiť vo svojej praxi.

Príďte na kurz a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobré priateľstvá, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobrú náladu, ľudský prístup...

 

Príďte k nám a nikdy to neoľutujete!!!

 

Dôležité upozornenie!

Samotný kurz Kaderník / Kaderníčka,  bez úplnej kvalifikácie Kaderník / Kaderníčka,  Vás neoprávňuje vykonávať činnosť, ani ponúkať Kadernícke služby ako SZČO, alebo právnicka osoba ( s.r.o., a.s...). Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná skúška odbornej spôsobilosť v odbore Kaderník / Kaderníčka,  úspešné absolvovanie ( SŠ ), 2-3 zdokladovateľnú prax kaderníčky. Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR  - Kaderník / Kaderníčka - 450 VH môžete vykonávať pedikérsku činnosť na pracovnoprávny pomer, ale nemôžete zabezpečovať pre iné právnicke a fyzické osoby odborného garanta bez úplnej odbornej spôsobilosti. Kadernícke služby spadajú do remeselných činností.

 

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
450 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
MŠ VVaŠ SR/ 3304/2017/72/1
Cena
1260€
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
25.10.2021
Prvým krokom k šťastiu a harmónii je nájsť cestu k sebe.
TOP