Jednoduché účtovníctvo

Kód kurzu: eko-05  /  

Akreditovaný kurz MŠ SR 3403/2015/88/1

350,00 €

 

Využite možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!

 

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Obsah kurzu:

  • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
  • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady, viesť peňažný denník
  • uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavovať účtovnú uzávierku v sústave jednoduchého účtovníctva
  • vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov FO, vypočítať daňový základ
  • aké sú daňové povinnosti

 Modulu 1 - Jednoduché účtovníctvo je zameraný na oblasť:
- spracovania účtovníctva uvedeného v zákone o účtovníctve a iných príslušných noriem.
- postupov účtovania podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.
- spracovania interných dokladov, interných smernic a iné písomné dokumenty v rámci účtovnej jednotky
- riadenia systému a zásad organizácie účtovných prác, vedenia peňažného denníka, vystavovania účtovných dokladov,
- vykonania inventarizácie, zostavenie účtovnej závierky, účtovných výkazov a daňových priznaní

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
45VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MŠ SR/3304/2021/14/3
Cena
350 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Zostať stáť znamená to isté ako ísť späť. Ak nepostupuješ v pred, ostatní ťa predbehnú.
TOP