Ruský jazyk

Rusky jazyk - Kurz pre začiatočníkov

Individuálny kurz na úrovni A1-A2

Samostatné hodiny ruštiny

Samostatné, nezáväzné a individuálne...

Rusky jazyk - Kurz pre pokročilých

Individuálny kurz na úrovni B1-B2

Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP