Slovenský jazyk

Slovenčina pre cudzincov

Skupinový a individuálny kurz

K zmenám v osobnostnom rozvoji má dochádzať na základe vnútorného presvedčenia. Nikdy nie preto, aby sme niekomu niečo dokázali.
TOP