ISO /TS 16949:2009 všeobecný seminár

Kód kurzu: iso-08  /  

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1deň
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát IDEEX/Quality Austria
Cena
200 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
15.02.2021
Nie je dôležité kým si bol, ale kým sa rozhodneš, že budeš teraz.
TOP