ISO 9001:2015 Manažér kvality IMS

Kód kurzu: iso-02  /  

Školenie v oblasti ISO noriem

500,00 €

Obsah a cieľ:


Lektor Vám názorne a jasne zrozumiteľným spôsobom ukáže hlavné úlohy manažéra kvality vo svetle noriem ISO 9000. Dozviete sa o podstatných zmenách týkajúcich sa organizácie a poznáte úžitok a hodnotu jednak noriem ISO pre Vašu organizáciu a jednak i celkovo pozmeneného a strategicky nového orientovaného spôsobu prevádzania vyhodnocovania systému.

Kurz Vám pomôže vo Vašom podniku profesionálne zaviesť systém riadenia podľa noriem ISO a aplikovať moderné nástroje riadenia.


Obsah:

 • Nové prístupy riadiacich systémov – nové normy ISO 9000

 • Efektívne podnikateľské procesy a ISO 9001:2008 – Požiadavky QMS

 • Generický manažérsky systém – nové systematiky

 • Aký úžitok musí organizácii vzniknúť?

 • Úžitky z aplikácie GMS pre organizáciu

 • Strategické podnikové plánovanie – APQP a BSC

 • Integrácia a dokumentácia kvality v organizácií

 • Identifikácia, analýza a zlepšovanie procesov. ISO 9004:2009 – Návrhy na zlepšovanie

 • Procesy verzus moduly

 • Náklady na procesnú orientáciu, procesné manažérstvo

 • Metódy zisťovania spokojnosti zákazníka

 • Procesné, systémové a výrobné parametre

 • Nástroje SIX SIGMA, SPC, MSA, DOE, FMEA

 • Integrovaný manažérsky systém


Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci zo súkromných a štátnych organizácií, pracovníci poverení systémom riadenia kvality, zodpovední pracovníci zo skušobných a kontrolných útvarov, interní audítori, organizátori, skušobné a kontrolné útvary, zástupcovia organizácií, ktoré chcú importovať procesne orientovaný systém riadenia do svojej manažérskej praxe.


Doba trvania kurzu:

3 dni
V cene je zahrnuté školenie, poskytnuté materiály, občerstvenie behom prestávok a vystavenie certifikátu. Ubytovanie a cestovné náklady nie sú zahrnuté v cene.

Podrobnosti a termíny

Môžeme chcieť čokoľvek, ale najväčším cieľom je dosiahnuť šťastie. Ak budeme šťastní budeme mať aj všetko ostatné.
TOP