Pracovník v obchode - Hygienické zásady v obchode a službách

Kód kurzu: man-obch-hyg  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

100,00 €

Láka vás práca v oblasti obchodu a služieb ale nemáte adekvátne vzdelanie? Teraz prišiel vhodný čas pre naplnenie svojich snov!!!

 

V prípade, ak ste evidovaný na  Úrade práce, teraz je možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu prostredníctvom  projektu RE-PAS

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199.

Príďte k nám a my vám radi pomôžeme. Ponúkame vám  kurz manažmentu obchodu a služieb na najvyššej úrovni. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR. 

Naučíme vás všetko aj bez akýchkoľvek vstupných znalosti!

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná zásady osobnej hygieny, hygieny a dekontaminácie pracoviska a potravín, opatrenia proti prenosným chorobám, hygienické požiadavky pri manipulácii s potravinami, systém správnej výrobnej praxe HACCP, legislatívne predpisy v zariadeniach o ľudské telo, požiadavky na prevádzku zariadení v starostlivosti o ľudské telo, pracovné postupy , pracovné nástroje a prípravky používané v zariadeniach, prevádzkový poriadok v zariadeniach, zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo a opatrenia voči nim, infekčné zdravotné riziká, neinfekčné zdravotné riziká, prístroje a vybavenie zariadení starostlivosti o ľudské telo, dekontamináciu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

Čo sa u nás naučíte?

1. Zásadám osobnej a prevádzkovej hygieny pri práci s potravinami a predpisom správnej výrobnej praxe HACCP (osobná hygiena a jej význam, zásady hygieny pracoviska, hygienické požiadavky pri manipulácii s potravinami, Systém HACCP, pracovné oblečenie, jeho udržiavanie a jeho výmena, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).

2. Hygienickým zásadám v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (zariadenia starostlivosti o ľudské telo, legislatívne predpisy v zariadeniach o ľudské telo, zdravotná a odborná spôsobilosť na vykonávanie EPI, dekontaminácia v zariadenia starostlivosti o ľudské telo – mechanická očista, dezinfekcia, sterilizácia atď.).

...A mnoho ďalších užitočných informácii, ktoré získate iba u nás...

Čo si potrebujete doniesť na kurz?

Dobrú náladu a o všetko ostatné sa postaráme my, zabezpečíme vám študijný materiál (skriptá) a kompletný materiál s ktorým budete pracovať počas praxe.

Rozsah kurzu:

20 vyučovacích hodín

Čo získate po  ukončení kurzu?

Osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované MŠVVaŠ SR.

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR 3304/2017/51/1

 Príďte na kurz a my vám zabezpečíme nielen priebeh vášho vzdelávania, ale omnoho viac – dobre priateľstva, skúsenosti z praxe, poradenstvo, dobru náladu, ľudský prístup...

Podrobnosti a termíny

Je dôležité mať vždy otvorené oči a vnímať čo k nám prichádza. Nikdy nevieme kedy k nám príde zdanlivo obyčajná myšlienka, ktorá nás prebudí.
TOP