Hobby

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Nie je dôležité kým si bol, ale kým sa rozhodneš, že budeš teraz.
TOP