Hobby

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Rozdiel medzi víťazmi a porazenými spočíva v cieľoch, ktoré si stanovili.
TOP