Hobby

Aranžovanie a viazanie kvetov

Akreditovaný kurz MŠ SR 3304/2016/59/1

Rétorika - Rečový prejav

Kurz zameraný na rozvoj rečového a...

Proces je spätná väzba, ktorá nám jasne ukazuje či sa k cieľu približujeme, alebo sa od neho vzdiaľujeme.
TOP