Kuchár- Kuchárka

Kód kurzu: hob-kuch  /  

Akreditovaný kurz MŠ VVaŠ SR /3304/2017/51/2

980,00 €

Teraz možnosť preplatiť aj 100% z ceny kurzu cez Úrad práce ak ste evidovaný a to prostredníctvom projektu RE-PAS !!!
Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0948 414 199

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú záujem kvalifikovať sa a získať osvedčenie v odbore Kuchár / Kuchárka :

 • majiteľov reštaurácii, príp. iných pohostinných zariadení pre ktorých je potrebné preukázať sa osvedčením o vzdelaní v tomto odbore (Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, § 22, písmeno C)
 • záujemcov o prácu v zahraničí (absolvovaním kurzu a preukázaním osvedčenia môžete žiadať o udelenie pracovného povolenia)
 • všetkých, ktorí uvažujú nad založením živnosti v tejto oblasti

Čo sa v kurze naučíte

 • Základné ustanovenia BOZP pri práci a požiarnej ochrany
 • Zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, predpisy HACCP
 • Základné ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke
 • Spoločenská komunikácia
 • Druhy a charakteristika potravín a nápojov
 • Technika prevádzky
 • Technológia prípravy pokrmov
 • Stolovanie

Čo získate po absolvovaní kurzu

 • Kompletnú kvalifikáciu kuchára/ kuchárky. ( Po absolvovaní skúšky ŽKSR odbornej spôsobilosti)
 • Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
 • Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi.

 

Podrobnosti a termíny

Láska nebola vložená do našich sŕdc na to aby tam zostala, ale na to aby sa rozdávala.
TOP