Farbenie a kolorimetria

Kód kurzu: bea-kad-kol  /  

Seminár pre zdokonalenie sa v oblasti kolorimetrie a kaderníctva

 

Obsah seminára:

  • školenie venovaé tým, ktorí si chcú prehĺbiť nové umelecké techniky farieb, v rade nových módnych trendov a samozrejme ich využitie pomocou 

          rýchlych a jednoduchých metód.

Cieľ : 

  • zoznámenie sa a realizácia nových techník farieb pre obohatenie predstavivosti vašej klientky na základe jej farieb, tvaru tváre a osobnosti.

Obsah :  

  • realizácia na modelke nových techník kreatívneho farbenia, na koniec  tvorba efektov svetla, pohybu a hľbky pomocou jednoduchých  a rýchlych metód. 

Dlžka školnia :  1 deň

Samotný kurz ,, Farbenie kolorimetria,, bez predchádzajúcej odbornej kvalifikácie Kaderník/ Kaderníčka Vás neoprávňuje pracovať ako kaderníčka, ani ponúkať službu ,, Farbenie kolorimetria,,. Neoprávňuje Vás ani k založeniu živnostenského oprávnenia, nakoľko je podľa živnostenského zákona SR potrebná úplná odborná spôsobilosť v odbore absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho kurzu MŠ VVaŠ SR Kaderník/ Kaderníčka, ako aj vykonaním skúšky na overenie úplnej odbornej spôsobilosti - tzv. živnostenská skúška. To všetko je možné absolvovať v našom vzdelávacom centre Global Education Centre!

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
1 deň
Forma ukončenia
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
100 €
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
02.08.2021
Skutočným testom našej odvahy a vytrvalosti je ostať nadšený v ťažkých časoch.
TOP