Čínsky jazyk

Kód kurzu: lng-cn-01  /  

Skupinový a individuálny kurz

Máš rád individuálny prístup , alebo uprednostníš dynamiku a zábavu v skupine?

Vyber si:

  • Skupinová výučba 36 hodín - 2x týždenne 90 minút (pondelok a streda, alebo utorok a štvrtok)
  • Individuálna výučba - intenzita a obsah je prispôsobená potrebám a očakávaniam

Čo získaš po ukončení kurzu?

  •  Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
36 VH skupinová / min. 10 VH individuálna
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
Od 250€
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
05.10.2020
-->
Vyvolávať u ľudí strach je prostriedok manipulácie.
TOP