Akreditované kurzy

Kozmetický kurz

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR 450 hodín

Vizážistika a koloristika

Akreditovaný kurz MŠVVaŠ SR...

Bez rozdielu na to, čo počuješ, čo vidíš a čo cítiš choď rovno za svojim snom a raz prídeš do cieľa.
TOP