Anglický Jazyk

Kód kurzu: lng-en-01  /  

Skupinový a individuálny kurz

Máš chuť sa učiť  angličtinu? Si začiatočník, alebo  pokročilý? Potrebuješ stratiť zábrany a začať  komunikovať po anglicky? Alebo sa potrebuješ pripraviť na maturitu, na medzinárodné certifikáty, prípadne sa zdokonaliť v právnickej, alebo obchodnej angličtine?

Ak si sa niekde našiel, vieme ti pomôcť. Ponúkame ti 12 vedomostných úrovní a prípravne kurzy na maturitu,  medzinárodné certifikáty ako aj právnickú a obchodnú angličtinu.

Máš rád individuálny prístup , alebo uprednostníš dynamiku a zábavu v skupine?

Vyber si:

 • Skupinová výučba  40 hodín - 2x týždenne 90 minút  (pondelok a streda, alebo utorok a štvrtok) 1VH/45 min- 4€
 • Individuálna výučba - intenzita a obsah je prispôsobená  potrebám a očakávaniam 1VH/60 min - 18€

Možnosť online výučby !!!

 Kto sú naši lektori?

 • Náš lektorský tím tvoria kvalifikovaní a príjemní  slovenskí aj zahraniční lektori, s bohatými skúsenosťami vo vzdelávaní mládeže, detí i dospelých

Akým spôsobom učíme?

 • Angličtina v Global Education Centre je zameraná na komunikáciu v cudzom jazyku. Kontakt s cudzím jazykom prebieha už od prvej hodiny. Naučíme Ťa jazyk pochopiť, používať ho v bežnom a pracovnom živote a nie "bifľovať" sa.

Pre koho sú kurzy určené?

 • pre všetkých, ktorí sa chcú , alebo potrebujú učiť angličtinu v príjemnom prostredí, s kvalitnými lektormi, dynamickým , konverzačným a zábavným spôsobom

Nevieš akú máš vedomostnú úroveň?

 •     nevadí, využi naše bezplatné vstupné testovanie a úvodné konzultačné poradenstvo  

Si opatrný a nerád kupuješ mačku vo vreci?

 • Dohodni si termín telefonicky, alebo mailom a príď sa pozrieť do skupiny na vyučovaciu hodinu

Čo získaš po ukončení kurzu?

 • Po ukončení jednotlivých vedomostných úrovní (A1, A2, B1, B2) získaš Certifikát Global Education Centre.
 • Po skončení medzistupňových kurzov získať Potvrdenie o absolvovaní kurzu

Čo budeš ovládať po skončení jednotlivých úrovní

 • Absolvent začiatočníckej úrovne, vedomostná úroveň A1 

Rozumie jednoduchým výrazom a vetám a vie ich používať . Vie predstaviť seba a iných, vie položiť a zodpovedať základné otázky. Vie sa jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný mu pomôcť.

 • Absolvent mierne pokročilej úrovne, vedomostná úroveň A2

Rozumie jednoduchým vetám a často používaným výrazom (informácie o osobe, nákupy, práca a okolie ). Vie sa dorozumieť v rámci nekomplikovanej a priamej komunikácie o známych témach a činnostiach.

 • Absolvent stredne pokročilej úrovne, vedomostná úroveň B1

Rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy. Zvládne väčšinu situácií v zahraničí. Vie sa jednoducho a súvislo vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Vie opísať skúsenosti a udalosti, nádeje a ciele a krátko objasniť svoje plány a názory.

 • Absolvent pokročilej úrovne, vedomostná úroveň B2

Rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami. Je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém i odborným diskusiám.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
40 VH skupinová / min. 10 VH individuálna
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Certifikát o absolvovaní
Cena
Od 160€
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
29.03.2021
K zmenám v osobnostnom rozvoji má dochádzať na základe vnútorného presvedčenia. Nikdy nie preto, aby sme niekomu niečo dokázali.
TOP