Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Kód kurzu: bozp-08  /  

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

150,00 €

 

Pre koho je príprava určená ?

Príprava je určená pre technikov požiarnej ochrany. Technik požiarnej ochrany je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu raz za päť rokov.

 

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu - musím spĺňať nejaké podmienky ? 

Predložiť originál osvedčenia technika požiarnej ochrany.

 

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy ?

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Čo je potrebné si priniesť ?

Písacie potreby, zošit. Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my. 

 

Ako dlho príprava trvá ?

Rozsah prípravy je najmenej 30 hodín, trvanie prípravy je približne 5 dní, závisiac od dohody v skupine, resp. medzi lektorom výučby a účastníkmi prípravy.

 

Je súčasťou aktualizačnej odbornej prípravy záverečná skúška ?

Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je absolventom vydané „Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy“. Toto potvrdenie je súčasťou prihlášky na Overovanie odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

 

Aké podmienky musím spĺňať pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti ?

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia.

Osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorá má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia platnosti, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti a následne najmenej raz za päť rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie o odbornej spôsobilosti neplatné. 

 

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť ?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
30VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - PHaZZ/oprávnenie 3/2021
Cena
150 €
Miesto konania
Košice
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Ak zistíš kto naozaj si, tak si začneš vážiť život i samého seba.
TOP