Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Kód kurzu: bozp-01  /  

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

100,00 €

 

Pre koho je príprava určená ?

Príprava je určená pre bezpečnostných technikov. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia bezpečnostného technika, resp. odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Chcem sa prihlásiť na túto prípravu - musím spĺňať nejaké podmienky ? 

Predložiť originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení).

 

Čo získam po absolvovaní tejto prípravy ?

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Čo je potrebné si priniesť ?

Písacie potreby, zošit. Pribaľte so sebou dobrú náladu a o všetko ostatné sa radi postaráme my. 

 

Ako dlho príprava trvá ?

Do 3 dní, závisiac od dohody v skupine, resp. medzi lektorom výučby a účastníkmi prípravy.

 

Je súčasťou aktualizačnej odbornej prípravy záverečná skúška ?

 

Nie. Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je absolventom vydané „Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy“.

 

Ako sa dá na túto prípravu prihlásiť ?

Vyplnením a zaslaním nezáväznej prihlášky e-mailom na adrese global@global-education.sk alebo telefonicky na čísle 0948 414 199.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna / online - teória / prezenčná
Rozsah kurzu
16 VH
Forma ukončenia
Skúška
Doklad
Akreditácia MV SR - NIP/VVZ -0338/12-01.2
Cena
100 €
Miesto konania
Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
Termín je informatívny 04.12.2023
Nezamieňajte si obyčajnú činnosť s činom. Niekedy môžete bežať na míle ďaleko a predsa zostanete stáť na jednom mieste.
TOP