Hygienické minimum - na prácu s telom

Kód kurzu: sem-hyg-tel  /  

Hyygienické minimum na telo

Príprava k odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre pracovníkov v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Ako často Hygienické minimum realizujeme?

1x mesačne

Je možné Hygienické minimum realizovať aj pre uzavretú skupinu?

Hygienické minimum je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny , kde sa obsah, termín a miesto dohodne podľa požiadaviek klienta.

Podrobnosti a termíny

Forma výučby
skupinová / individuálna
Rozsah kurzu
8VH
Forma ukončenia
Doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Cena
50€+50€kolok
Miesto konania
Mojmírova 12, Košice / Prešov / Považská Bystrica
Termín začatia
31.01.2022
Na ceste poznania môžeme ísť tak ďaleko ako si dovolíme.
TOP